Deschamps Jean Marc Cố vấn cấp cao

Jean Marc Deschamps

Trình độ chuyên môn​

  • Chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên Việt Nam (CPA Việt Nam)
  • Kế toán viên được công nhận Pháp (CPA France)

Nền tảng kinh nghiệm

  • Ông Jean-Marc mang quốc tịch Pháp, và hiện là Tổng giám đốc của Mazars tại Việt Nam.
  • Ông Jean-Marc làm việc tại Mazars Pháp trong giai đoạn từ năm 1986 đến năm 1994. Sau đó, ông tới Việt Nam với vai trò là Giám đốc điều hành và người sáng lập Mazars Việt Nam từ năm 1995 đến nay. Ông sở hữu bằng thực hành kế toán chuyên nghiệp tại Pháp năm 1991 và trở thành thành viên Hiệp hội kiểm toán viên được công nhận tại Việt Nam từ năm 2006.
  • Với trên 35 năm kinh nghiệm chuyên môn, trong đó có 10 năm làm việc tại Mazars Pháp trong vai trò Giám đốc dịch vụ kiểm toán và trên 25 năm làm Giám đốc điều hành Mazars tại Việt Nam, ông Jean Marc có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ kế toán và kiểm toán cho các công ty quốc tế và đa quốc gia cũng như các công ty trong và ngoài nước hoạt động tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ và các dự án tài trợ.

Want to know more?

Pages associated to Deschamps Jean Marc

Lĩnh vực chuyên môn

Tin tức - ấn phẩm