Mazars Thế giới

Mazars là tập đoàn quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực kiểm toán, thuế và tư vấn. Chúng tôi hoạt động theo mô hình hợp nhất, liên kết chặt chẽ, tận dụng kiến thức chuyên môn, quy mô và sự am hiểu về các nền văn hóa, nhằm cung cấp các dịch vụ vượt trội và chuyên biệt trong mảng kiểm toán và kế toán, thuế, tư vấn tài chính, cố vấn chuyên môn và tư vấn pháp lý*.

44000

chuyên viên

90

các quốc gia

28.000 chuyên gia trong hệ thống Mazars thống nhất trên toàn cầu và 16.000 chuyên gia trong liên minh tai Bắc Mỹ.

Hiển thị bản đồ tương tác

Mazars Việt Nam

Mazars
Mazars Việt Nam được thành lập năm 1994, hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế và các dịch vụ tư vấn khác cho tất cả các thị trường và lĩnh vực.

Đọc thêm

Dịch vụ chuyên nghiệp

Mazars Việt Nam cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về kiểm toán, kế toán, lập bảng lương, thuế và tư vấn cho tất cả khách hàng thuộc các lĩnh vực và thị trường khác nhau với chất lượng chuyên gia vượt trội.

Đọc thêm
HP block - Our services - generic image
HR as 1000 per 1000.jpg

Cơ hội nghề nghiệp

Chính sách nhân sự của chúng tôi được thiết kế phù hợp với tham vọng phát triển: chúng tôi trung thành với những giá trị cốt lõi và tuyển dụng những con người tài năng, bất kể xuất phát điểm của bạn ra sao.

Đọc thêm

Theo dõi chúng tôi trên các MXH