Mazars worldwide

Mazars is a leading international audit, tax and advisory firm. Operating as a united partnership, we work as one integrated team, leveraging expertise, scale and cultural understanding to deliver exceptional and tailored services in audit and accounting, as well as tax, financial advisory, consulting and legal services*.

50000

professionals

100

countries & territories

33.000 professionals in Mazars' integrated partnership and 17.000 professionals via the Mazars North America Alliance.

Display our interactive map

Mazars Việt Nam

Mazars Việt Nam được thành lập năm 1994, hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế và các dịch vụ tư vấn khác cho tất cả các thị trường và lĩnh vực.

Read more

Dịch vụ chuyên nghiệp

Mazars Việt Nam cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về kiểm toán, kế toán, lập bảng lương, thuế và tư vấn cho tất cả khách hàng thuộc các lĩnh vực và thị trường khác nhau với chất lượng chuyên gia vượt trội.

Read more
HR as 1000 per 1000.jpg

Cơ hội nghề nghiệp

Chính sách nhân sự của chúng tôi được thiết kế phù hợp với tham vọng phát triển: chúng tôi trung thành với những giá trị cốt lõi và tuyển dụng những con người tài năng, bất kể xuất phát điểm của bạn ra sao.

Read more

Dịch vụ quốc tế

"Chúng tôi đã thành lập nhiều nhóm chuyên gia trong mạng lưới toàn cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng. Đội ngũ chuyên gia này bao gồm các lãnh đạo và quản lý cấp cao quen thuộc với các chế độ quản lý, những nhu cầu chuyên biệt của một quốc gia và những nhân sự có thể giao tiếp với khách hàng bằng ngôn ngữ bản địa. Họ làm việc chặt chẽ với các văn phòng Mazars tại một quốc gia cụ thể nhằm đảm bảo sự liền mạch trong trải nghiệm của khách hàng."

Read more
Worldwide 1 1600 per 900px.jpg