Dịch vụ IFRS

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) là tên gọi của một hệ thống các chuẩn mực kế toán được ban hành bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (International Accounting Standards Board - IASB), một tổ chức độc lập và phi lợi nhuận. Các chuẩn mực này nhằm mang lại sự thống nhất, minh bạch và giúp báo cáo tài chính dễ dàng so sánh trên toàn thế giới.

Đã có hơn 166 quốc gia trên cả năm châu lục yêu cầu hoặc cho phép sử dụng IFRS. Các nền kinh tế lớn ở Châu Á-Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và Mỹ Latinh đã đặt ra tiến trình cho việc áp dụng đầy đủ IFRS.

Được 166 quốc gia và vùng lãnh thổ yêu cầu hoặc cho phép áp dụng, IFRS hướng đến mục tiêu trở thành ngôn ngữ kế toán chung của toàn cầu. Bộ chuẩn mực dựa trên những nguyên tắc này yêu cầu áp dụng đáng kể năng lực phán đoán. Với quy mô khách hàng trên phạm vi toàn cầu, chúng tôi đã xây dựng một Cộng đồng IFRS gồm hơn 100 chuyên gia với vai trò chủ yếu là cộng sự đồng hành với các nhóm kiểm toán trong việc phân tích các vấn đề chuyên môn phức tạp.  Quy trình tham vấn nội bộ của chúng tôi bao gồm việc đưa ra những câu hỏi phức tạp nhất thách thức các chuyên gia IFRS của chúng tôi.

Cho dù doanh nghiệp đã tuân thủ hay đang dự định áp dụng IFRS, Mazars đều có thể hỗ trợ.

Tại Mazars, chúng tôi đã trang bị kiến thức toàn diện về IFRS. Cách tiếp cận của chúng tôi thực tế và tập trung vào bản chất của các giao dịch. Chúng tôi luôn ưu tiên ủng hộ những quan điểm mang tính kinh tế.