Dịch vụ đảm bảo và đánh giá độc lập

Việc tự tin ra quyết định được thúc đẩy bởi những thông tin và quy trình đáng tin cậy.

Phương pháp của chúng tôi

Chúng tôi thực hiện các dịch vụ đảm bảo độc lập kèm theo ý kiến tư vấn từ ​​chuyên gia về các lĩnh vực thông tin khác nhau trong hoạt động kinh doanh. Những ý kiến ​​này đảm bảo tuân theo các yêu cầu khác nhau thuộc các tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc tế, nâng cao uy tín và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan của doanh nghiệp nhằm nâng cao tính minh bạch.

Mazars có thể cung cấp các đánh giá đảm bảo trên các lĩnh vực khác nhau bao gồm:

 • Kiểm soát nội bộ, chẳng hạn như ISAE3402, SOC1 hoặc SOC2, v.v.;
 • Quyền con người;
 • Văn hóa doanh nghiệp;
 • Chống hối lộ và tham nhũng;
 • Đa dạng và hòa nhập;
 • Quyền riêng tư hoặc bảo mật dữ liệu;
 • Gian lận;
 • Xả thải carbon;
 • Các công bố phi tài chính được đưa vào các báo cáo của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của địa phương.

Những điều này cho phép các doanh nghiệp:

 • Đáp ứng các yêu cầu theo quy định;
 • Tăng cường sự tham gia của bên liên quan thông qua việc nâng cao tính minh bạch và đạt được lợi thế cạnh tranh với khách hàng, nhà đầu tư, cơ quan quản lý và các bên liên quan khác;
 • Đạt được các kỳ vọng minh bạch được thiết lập ra trong quá trình cạnh tranh;
 • Tối ưu quy trình ra quyết định nội bộ với thông tin chính xác và đáng tin cậy hơn.

Chúng tôi có thể làm việc với khách hàng để giúp khách hàng xác định mức độ đảm bảo nào là phù hợp, kỳ vọng của các bên liên quan và các yêu cầu của khuôn khổ báo cáo liên quan.

Công cụ và giải pháp

Đội ngũ chúng tôi áp dụng các phương pháp nhất quán được phát triển để tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế và tuân theo các chính sách đảm bảo chất lượng và tính độc lập, bao gồm một số công cụ được công nhận rộng rãi và từng đoạt giải thưởng được phát triển nội bộ với sự hợp tác của các tổ chức hàng đầu. Điều này bao gồm các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Quyền con người (the UN Guiding Principles Reporting Guidance and Assurance Framework), được phát triển với sự hợp tác của Mazars và Shift (tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu về kinh doanh và nhân quyền), cung cấp cho các doanh nghiệp định hướng rõ ràng về cách đánh giá chứng chỉ nhân quyền của họ liệu có đạt chuẩn quốc tế, giúp tăng cường thực thi nhân quyền và tạo ra giá trị lâu dài cho doanh nghiệp.

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia toàn cầu của chúng tôi có nền tảng kiến thức về báo cáo tài chính kết hợp với chuyên môn kế toán cùng hiểu biết chuyên sâu về truyền thông, kỹ thuật, khoa học và tổ chức doanh nghiệp. Đối với mỗi dự án, chúng tôi tập hợp các nhóm riêng biệt bao gồm các chuyên gia sở hữu kinh nghiệm khác nhau, sở hữu kiến thức sâu sắc về doanh nghiệp, báo cáo tài chính và kế toán và các chủ đề thường gặp, cũng như các chuyên gia trong ngành để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.