Cập nhật thông tin chuyên môn

Đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn tài chính tại Mazars Việt Nam thường xuyên cập nhật khách hàng về các thông tin, quan điểm ​​và phân tích chuyên môn.

Tìm hiểu thêm các ấn phẩm bên dưới hoặc đăng ký theo dõi bản tin của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật gửi trực tiếp đến hộp thư của quý vị.

Bản tin & Thông báo chuyên môn

41fcbf046092-tax-news-and-alert.jpg
Đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn tài chính tại Mazars Việt Nam thường xuyên cập nhật khách hàng về các thông tin, quan điểm ​​và phân tích chuyên môn. Tìm hiểu thêm các ấn phẩm bên dưới hoặc đăng ký theo dõi bản tin của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật gửi trực tiếp đến hộp thư của quý vị.

Read more

Mazars Việt Nam - Hồ sơ doanh nghiệp

a9a8467c2007-local-and-regional-brochure.jpg
Tìm hiểu về Mazars Việt Nam thông qua ấn phẩm giới thiệu doanh nghiệp của chúng tôi. Ấn phẩm này cung cấp thông tin tổng quan về chúng tôi cũng như những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý doanh nghiệp.

Read more

Cẩm nang - Đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và châu Á Thái Bình Dương

ec04894e80e4-Vietnam-1600-per-500px.png.png
Cẩm nang này nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quan về các vấn đề mà bất kỳ ai muốn đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam và Châu Á Thái Bình Dương đều quan tâm.

Read more

Podcasts

9ffad7c65c1e-jpg-79-_cr_horizontal.jpg.jpg
#LetsTalk is the home of Mazars podcasts where you can hear our experts discuss insightful matters about the current business landscape. Our series covers a wide range of topics across the business spectrum, providing you with a wealth of knowledge on various economic updates, policy shifts, and future predictions for your specific sector and service. Tune in to stay informed and gain a deeper understanding of the issues that are shaping the business world

Read more

Điểm tin hàng tuần

d9c00998b7e9-Wnb.jpg
Hãy bắt đầu một tuần mới cùng Bản tin đầu tuần của chúng tôi với những tin tức mới nhất về các lĩnh vực tài chính, kinh doanh, kinh tế vĩ mô, đầu tư và ngân hàng. Bản tin của chúng tôi hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam, đồng thời giúp các doanh nghiệp nắm bắt được những sự kiện và số liệu quan trọng nhất.

Read more