Kiểm toán tài chính

Hỗ trợ tăng cường năng lực giám sát quản lý và thắt chặt quan hệ với các bên liên quan.

Tại Mazars, chúng tôi tin rằng kiểm toán là yếu tố then chốt của nền tảng kinh tế vững chắc cho một thế giới công bằng và thịnh vượng. Kiểm toán đã và đang là trái tim của doanh nghiệp. Chúng tôi làm việc vì lợi ích của công chúng và bằng cách đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp và các bên liên quan của doanh nghiệp, giúp xây dựng những doanh nghiệp vững mạnh vì lợi ích chung của toàn xã hội.   

Doanh nghiệp của bạn có thể đang cần:

  • Chứng nhận theo luật định (VAS) hoặc chứng nhận quốc tế cho báo cáo tài chính?
  • Đội ngũ đáng tin cậy và có năng lực để giúp nâng cao chất lượng báo cáo cho tập đoàn?
  • Đội ngũ gồm những kiểm toán viên chất lượng quốc tế với mức phí cạnh trạnh?
  • Đội ngũ ổn định và đáng tin cậy giúp đưa ra những giải pháp phù hợp cho những vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải? 

Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo của chúng tôi 

Tại Mazars, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ kiểm toán tài chính hiệu quả nhất phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

  • Chúng tôi có thể kiểm tra và đưa ra ý kiến cho các báo cáo tài chính riêng và/hoặc báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp được lập và trình bày theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.
  • Chúng tôi có thể kiểm tra và đưa ra ý kiến cho các báo cáo tập đoàn của doanh nghiệp được lập và trình bày theo các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ở các khu vực khác nhau như IFRS, GAAP của Hoa Kỳ, GAAP của Hồng Kông, v.v., cho mục đích báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn.
  • Chúng tôi sẽ đưa ra những nhận xét và giải pháp cho các yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ và các chính sách kế toán chưa phù hợp của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
  • Khi đã thống nhất lịch trình làm việc cụ thể với khách hàng, chúng tôi cam kết hoàn thành theo đúng kế hoạch đó.

Đội ngũ các chuyên gia

Chúng tôi hoạt động như một thể thống nhất, hợp tác, linh hoạt trong tất cả các ngành nghề và dịch vụ, vượt qua rào cản biên giới. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể kết hợp kiến thức chuyên môn về địa phương với những các quan điểm quốc tế để trở thành một doanh nghiệp hợp nhất duy nhất trên toàn cầu. Chúng tôi cùng nhau cung cấp đúng người, đúng chuyên môn, tại đúng thời điểm để mang lại dịch vụ không giới hạn cho doanh nghiệp.