Bản tin Mazars tại khu vực APAC

Chúng tôi tự hào thể hiện quan điểm độc lập của một tập đoàn hợp nhất toàn cầu đầy khác biệt: cân bằng giữa sự am hiểu địa phương và quan điểm quốc tế, giữa kinh doanh và xã hội.

Chúng tôi sở hữu hiểu biết sâu sắc về tương lai nghảnh nghề kế toán, kiểm toán, tài chính và vai trò của nó trong việc xây dựng một thế giới công bằng và thịnh vượng. Thông qua các ấn phẩm và bản tin, chúng tôi nêu bật và đóng góp quan điểm về những thay đổi lớn tại APAC ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh và hoạt động của khách hàng, cũng như về những xu thế lớn sẽ định hình lại khu vực của chúng ta.

Sự kiện và Hội thảo trực tuyến

f436c3aefa54-apac-event-cover.jpg
Cập nhật mới nhất về các sự kiện thường niên và hội thảo trực tuyến tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Read more

Cập nhật thông tin về dịch vụ Thư ký doanh nghiệp tại APAC

8744c57daa84-APAC-Corp.sec-news.png
Bản tin về dịch vụ Thư ký doanh nghiệp cập nhật các thông tin pháp lý và quy định tại nước bản địa trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC).

Read more

Cập nhật thông tin về Nhân sự tại APAC

f57ec9f8b43b-Doing-business-abroad-13-1600-per-500px.jpg.jpg
Trang tin tổng hợp các tài liệu chuyên môn cập nhật các quy định về nhân sự và tính lương tại các quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Read more