Cập nhật thông tin về Nhân sự tại APAC

Trang tin tổng hợp các tài liệu chuyên môn cập nhật các quy định về nhân sự và tính lương tại các quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Đăng ký nhận bản tin cập nhật chuyên môn từ Mazars Việt Nam theo đường link dưới đây:

Subscribe here 

Liên hệ với chúng tôi

Cập nhật thông tin về Nhân sự tại APAC – số 01, 2024

c290c453dd3c-APAC-payroll-newsletter-2023-Vol.1_Cover-photo.jpg
Bản tin cập nhật về Nhân sự và tính lương tại APAC – số Quý 1, 2024 cung cấp cập nhật quan trọng về những thay đổi quy định mới nhất ảnh hưởng đến hoạt động tính lương ở khu vực APAC. Cam kết của chúng tôi là cung cấp cho doanh nghiệp thông tin chuyên môn và quy định đầy đủ trong bối cảnh các hệ thống soát xét lương có nhiều biến động.

Read more

Cập nhật thông tin về Nhân sự tại APAC – số Quý 4, 2023

915712e4c639-APAC-payroll-newsletter-2023-Q2_Cover-photo.jpg.jpg
Bản tin cập nhật về Nhân sự và tính lương tại APAC – số Quý 4, 2023 của chúng tôi giúp cung cấp các cập nhật quan trọng về những thay đổi và sửa đổi mới nhất đã ảnh hưởng đến hoạt động trả lương tại khu vực APAC trong quý vừa qua. Chúng tôi cam kết cung cấp tới Quý doanh nghiệp những thông tin đầy đủ và hỗ trợ doanh nghiệp chủ động trong hoạt động trả lương cho nhân sự.

Read more

Cập nhật thông tin về Nhân sự tại APAC – số Quý 3, 2023

c290c453dd3c-APAC-payroll-newsletter-2023-Vol.1_Cover-photo.jpg
Khi năm tài chính mới vừa bắt đầu, Bản tin cập nhật về Nhân sự và tính lương tại APAC – số Quý 3, 2023 của chúng tôi giúp cung cấp các cập nhật quan trọng về những thay đổi và sửa đổi sắp tới đối với các quy định về bảng lương cho năm 2023 để đảm bảo tuân thủ trong khu vực.

Read more

Cập nhật thông tin về Nhân sự tại APAC – số Quý 2, 2023

c290c453dd3c-APAC-payroll-newsletter-2023-Vol.1_Cover-photo.jpg
Bản tin cập nhật về Nhân sự và tính lương tại APAC – số Quý 2, 2023 cung cấp cập nhật quan trọng về những thay đổi và sửa đổi sắp tới đối với các quy định về bảng lương cho năm 2023 để hỗ trợ việc tuân thủ bảng lương trên khắp APAC

Read more

Cập nhật thông tin về Nhân sự tại APAC – số 01, 2023

c290c453dd3c-APAC-payroll-newsletter-2023-Vol.1_Cover-photo.jpg
Ngay khi năm tài chính mới bắt đầu, Bản tin cập nhật Nhân sự tại APAC – số Quý 1, 2023 của chúng tôi sẽ cung cấp các cập nhật quan trọng về những thay đổi và sửa đổi sắp tới đối với các quy định về nhân sự và tính lương cho năm 2023 để đảm bảo việc tuân thủ quy định tại nước bản địa trong khu vực APAC.

Read more

Cập nhật thông tin về Nhân sự tại APAC – số 03, 2022

8f6d18cb00ba-APAC-payroll-newsletter-2022-vol.3.jpg
Tình hình các quy định về nhân sự và tiền lương tại khu vực APAC đang ngày càng trở nên phức tạp hơn với nhiều thay đổi và cập nhật về pháp lý. Để đáp ứng thành công các quy định về nhân sự tại APAC, các doanh nghiệp cần nắm vững các yêu cầu đặc biệt trong khu vực và các vấn đề đang diễn ra tại nơi mà doanh nghiệp đang hoạt động. Bản tin về nhân sự tại APAC của chúng tôi giúp doanh nghiệp kịp thời cập nhật các thông tin chuyên môn liên quan cùng các hướng dẫn chi tiết để doanh nghiệp áp dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình.

Read more

Cập nhật thông tin về Nhân sự tại APAC – số 02, 2022

73e283cfd5dd-APAC-payroll-newsletter-2022-Vol.-2_Cover-photo-HD.jpg
Nhiều doanh nghiệp đang thu hút lực lượng lao động xuyên biên giới và mở rộng hoạt động sang các quốc gia mới. Rõ ràng là APAC đang là nơi thu hút các tập đoàn đa quốc gia đến mở rộng quy mô. Từ đó nhu cầu cập nhật về tình hình nhân sự, tính lương tại đây cũng tăng cao. Việc đảm bảo tính lương và thanh toán lương đúng thời hạn và đúng tiền tệ là một thách thức lớn mà nhiều doanh nghiệp thuộc mọi quy mô phải đối mặt.

Read more

Cập nhật thông tin về Nhân sự tại APAC 2022

ad04d881d294-GettyImages-539253479-1200x900.jpg
Để đạt được hiệu suất tính lương và quản lý nhân sự hiệu quả trong khu vực APAC là rất khó. Điều quan trọng là các doanh nghiệp phải hiểu những thách thức và sự phức tạp trong tình hình chung. Quy mô và sự đa dạng của khu vực APAC khiến việc quản lý lương, nhân sự trở thành một đề xuất khó khăn nếu xét về những khía cạnh kinh tế, các quy tắc và quy định. Rõ ràng, địa lý phức tạp và đa dạng này ảnh hưởng đến cách thức thực hiện và phát triển hệ thống quản lý lương, nhân sự trong khu vực APAC.

Read more

Cập nhật thông tin về Nhân sự tại APAC Quý 4 2021

e89b51ee8931-Standard-picture-APAC-payroll-newsletter-2021-Q4.jpg
Việc quản lý tình hình lương và nhân sự trên toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương luôn là thách thức đối với các doanh nghiệp quốc tế. Các tổ chức cần quan sát, chú ý vào các chi tiết về xu hướng tính lương trong khu vực và ở các quốc gia cụ thể để đưa ra những quyết định chính xác.

Read more

Cập nhật thông tin về Nhân sự tại APAC Quý 3 2021

ff632efc8298-Standard-picture-APAC-payroll-newsletter-2021-Q3.jpg.jpg
Những thay đổi trong các quy định về nhân sự và tính lương tại Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) thường xuyên xảy ra. Nhìn chung, việc tính lương trong khu vực APAC là rất khác biệt, phức tạp và thay đổi theo từng quốc gia. Mặc dù APAC mang lại nhiều cơ hội mở rộng thị trường, việc thiết lập hoạt động kinh doanh có thể đặc biệt khó khăn.

Read more