Quyền truy cập

Ở Mazars, chúng tôi nỗ lực khiến dịch vụ của chúng tôi dễ dàng tiếp cận đối với tất cả mọi người dụng, bao gồm cả người khuyết tật. Chúng tôi đang hướng tới tuân thủ Nguyên tắc W3C Trợ năng nội dung web.

Cung cấp thông tin truy cập

Chúng tôi đang hướng tới tuân thủ Nguyên tắc W3C Trợ năng nội dung web. Chúng tôi không ngừng hoàn thiện theo những nguyên tắc này với một trang web được thiết kế áp dụng những tiêu chuẩn sau:

  • Các trang của chúng tôi được thiết kế sao cho chúng có thể hiển thị ở độ phân giải 1024 x 768 pixel (tối thiểu), hiện là hiết bị cơ bản cho hầu hết người dùng.
  • Công nghệ đằng sau trang web tuân thủ các tiêu chuẩn của W3C và sử dụng đúng các bảng đánh dấu và kiểu định dạng.
  • Hệ thống định vị chỉ bao gồm văn bản và không có đồ họa (ngoại trừ logo Mazars).
  • Văn bản có thể tăng hoặc giảm kích thước trên tất cả các trang.
  • Một bản đồ trang web được tích hợp nhằm cung cấp thông tin về cấu trúc của trang web.
  • Hình ảnh truyền tải thông tin quan trọng có văn bản thay thế. Trường hợp hình ảnh được sử dụng cho mục đích trang trí thì văn bản thay thế sẽ được để trống. Không có thông tin nào chỉ được truyền tải thông qua màu sắc.
  • Tiêu đề được thêm vào tất cả các liên kết.
  • Hầu như tất cả nội dung đều có thể tìm kiếm được.
  • Bảng màu cung cấp độ tương phản cao.

Tải xuống tài liệu định dạng PDF

Để đọc tài liệu PDF trực tuyến, vui lòng truy cập trang web Access Adobe cung cấp các công cụ và tài nguyên hữu ích:
http://www.adobe.com/accessibility/index.html

Tính tương thích của trình duyệt web

Các phiên bản trình duyệt hỗ trợ tiêu chuẩn là:
Internet Explorer v7.0 hoặc mới hơn trên nền tảng Windows.
Firefox v2.0 hoặc mới hơn trên nền tảng Windows.

Chúng tôi đánh giá cao ý kiến của bạn.

Nếu bạn có nhận xét hoặc câu hỏi, bạn có thể gửi trực tiếp cho chúng tôi qua biểu mẫu phản hồi của chúng tôi.