Sự kiện Tax & IFRS dialogue hàng tháng – gặp gỡ các chuyên gia về thuế và IFRS tại Mazars

Tax & IFRS Dialogue được tổ chức với mục đích tạo ra một không gian tương tác đa chiều giữa những người tham dự với các chuyên gia tại Mazars thông qua các hỏi đáp vấn đề về Thuế và Luật.

Chúng tôi rất hân hạnh được chào đón các khách mời đến tham dự chương trình

MAZARS TAX & IFRS DIALOGUE

TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN THUẾ VÀ IFRS

Buổi trao đổi chuyên môn về thuế và IFRS hàng tháng tại Mazars chính là giá trị gia tăng mà Mazars muốn gửi đến các khách hàng cũng như các đối tác của mình. Khác với mô hình hội thảo một chiều thì Tax & IFRS Dialogue được diễn ra với mục đích tạo ra một không gian tương tác đa chiều giữa những người tham dự với các chuyên gia về Thuế, Kiểm toán và IFRS tại Mazars. Tại buổi trao đổi , khách mời có thể đặt những câu hỏi cho các chuyên gia tại Mazars từ chính các trường hợp hay vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp về các vấn đề Thuế, Giao dịch liên kết, quy định mới ban hành cũng như các lưu ý về hoạt động kiểm toán và chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS. Xuyên suốt buổi trao đổi, các chuyên gia của Mazars luôn sẵn sàng  giải đáp những thắc mắc phát sinh, từ đó đi sâu phân tích các khía cạnh chuyên môn và đưa ra các tư vấn phù hợp với từng tình huống của doanh nghiệp.

Đội ngũ chuyên gia

Trao đổi chuyên môn về Thuế và IFRS – Quý 2, 2024

faa22c6b8ae9-GettyImages-1132115637-1.jpg
Mazars Dialogue là sự kiện được tổ chức hàng tháng như một buổi đối thoại chuyên môn nhằm hỗ trợ khách hàng và các đối tác của chúng tôi.

Read more

Trao đổi chuyên môn về Thuế và IFRS – Quý 1, 2024

cfe77ef56782-Event-6-1600-per-500px.jpg.jpg
Mazars Dialogue là sự kiện được tổ chức hàng tháng như một buổi đối thoại chuyên môn nhằm hỗ trợ khách hàng và các đối tác của chúng tôi.

Read more

Trao đổi chuyên môn về Thuế và IFRS – Quý 4, 2023

cfe77ef56782-Event-6-1600-per-500px.jpg.jpg
Mazars Dialogue là sự kiện được tổ chức hàng tháng như một buổi đối thoại chuyên môn nhằm hỗ trợ khách hàng và các đối tác của chúng tôi.

Read more

Trao đổi chuyên môn về Thuế và IFRS – Quý 3, 2023

cfe77ef56782-Event-6-1600-per-500px.jpg.jpg
Mazars Dialogue là sự kiện được tổ chức hàng tháng như một buổi đối thoại chuyên môn nhằm hỗ trợ khách hàng và các đối tác của chúng tôi.

Read more

Trao đổi chuyên môn về Thuế và IFRS – Quý 4, 2022

cfe77ef56782-Event-6-1600-per-500px.jpg.jpg
Mazars Dialogue là sự kiện được tổ chức hàng tháng như một buổi đối thoại chuyên môn nhằm hỗ trợ khách hàng và các đối tác của chúng tôi.

Read more

Trao đổi chuyên môn về Thuế và IFRS – Quý 3, 2022

cfe77ef56782-Event-6-1600-per-500px.jpg.jpg
Mazars Dialogue là sự kiện được tổ chức hàng tháng như một buổi đối thoại chuyên môn nhằm hỗ trợ khách hàng và các đối tác của chúng tôi.

Read more

Trao đổi chuyên môn về Thuế và IFRS – Quý 1, 2022

cfe77ef56782-Event-6-1600-per-500px.jpg.jpg
Mazars Dialogue là sự kiện được tổ chức hàng tháng như một buổi đối thoại chuyên môn nhằm hỗ trợ khách hàng và các đối tác của chúng tôi.

Read more

Trao đổi chuyên môn về Thuế và IFRS năm 2021

cfe77ef56782-Event-6-1600-per-500px.jpg.jpg
Mazars Dialogue là sự kiện được tổ chức hàng tháng như một buổi đối thoại chuyên môn nhằm hỗ trợ khách hàng và các đối tác của chúng tôi.

Read more

Trao đổi chuyên môn về Thuế và IFRS năm 2020

cfe77ef56782-Event-6-1600-per-500px.jpg.jpg
Mazars Dialogue là sự kiện được tổ chức hàng tháng như một buổi đối thoại chuyên môn nhằm hỗ trợ khách hàng và các đối tác của chúng tôi.

Read more