Dịch vụ khách hàng cao cấp chuyên biệt

Tại Mazars, chúng tôi hoạt động như một hội đồng tư vấn giải quyết những câu hỏi nhạy cảm và đảm bảo khách hàng được cung cấp những thông tin cần thiết để đưa ra quyết định đúng đắn trong suốt quá trình kinh doanh.

Thuế

Khi bối cảnh xung quanh luôn xoay chuyển, nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp cũng vậy. Mục đích của chúng tôi là đơn giản hóa mọi sự phức tạp. Chúng tôi hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp gia đình, , nhà điều hành có thu nhập cao, cá nhân cần quản lý tài sản, công dân nước ngoài và những người được ủy thác và điều hành để họ đạt được các mục tiêu tài chính cá nhân một cách hiệu quả mà vẫn tuân thủ thuế.

Đầu tư

Điều quan trọng là các khoản đầu tư là phải được bảo vệ và cấu trúc hóa theo cách phù hợp với nhà đầu tư. Quý vị có đang tận dụng các lợi ích miễn thuế không? Quý vị sẽ cần sử dụng những khoản tiền nào và khi nào? Quý vị đang tìm cách hợp lý hóa danh mục đầu tư của mình? Dù mục tiêu của quý vị là gì, chúng tôi đều có thể hỗ trợ. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các khoản đầu tư, bảo vệ tài sản và cách chúng tôi có thể giúp quý vị tận dụng chúng.

Chúng tôi cung cấp lời khuyên cho khách hàng về cách đầu tư tài sản lưu động . Đối với nhiều nhà đầu tư, chúng tôi thay mặt họ quản lý các khoản đầu tư này thông qua Dịch vụ Quản lý Đầu tư Mazars. Chúng tôi quản lý hơn 1 tỷ € tài sản của khách hàng theo cách này.

Bất động sản

Đầu tư bất động sản là một quá trình phức tạp. Cho dù quý vị là nhà đầu tư sở hữu đất không cư trú hay đang tìm kiếm cách thức hiệu quả nhất để mua nhiều bất động sản , các cố vấn của chúng tôi đều có thể trợ giúp.

Gia đình

Bảo vệ tương lai của gia đình khách hàng là điều quan trọng hàng đầu. Cho dù trong bất cứ tình huống phức tạp hay đơn giản, chúng tôi có thể giúp khách hàng vượt qua mọi thách thức để yên tâm khi biết tương lai của gia đình mình đang được đảm bảo tốt đẹp. Hãy liên hệ chúng tôi để  chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trơ thêm.