Liên minh Praxity

Mazars là thành viên của Praxity AISBL - Liên minh các công ty về tư vấn, kiểm toán độc lập và không liên kết lớn nhất thế giới. Với sự hỗ trợ từ xu thế toàn cầu hóa, chúng tôi có thể giới thiệu các công ty hàng đầu tại các quốc gia.
Logo Praxity

 

 

Về Praxity

Praxity AISBL is a global alliance of independent companies. Operating as an international non-profit organization under Belgian law, Praxity is headquartered in Epsom. Praxity – Global Alliance Limited is a not-for-profit organization legally registered in England and Wales, guaranteed and with a registered office in the UK. As an Alliance, Praxity does not practice the profession of public accounting or provide audit, tax, consulting or other professional services to third parties. The alliance does not constitute a joint venture, association or network between the participating companies. Because the Alliance companies are independent, Praxity does not guarantee the services or quality of services provided by the participating companies.

 

Tìm hiểu thêm về Liên minh Praxity tại đây: www.praxity.com