Thuế và tư vấn

Sở hữu hiểu biết sâu sắc và luôn cập nhật để hỗ trợ khách hàng trong bối cảnh thuế ngày càng phát triển.

Hệ thống thuế ngày nay đặt ra những thách thức đáng kể đối với doanh nghiệp và cá nhân. Do sự phức tạp của các quy tắc trong nước và quốc tế, các tổ chức và cá nhân cần được hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ và phù hợp. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp nhằm xây dựng các giải pháp hiệu quả về thuế một cách có hệ thống và minh bạch, mang lại cho doanh nghiệp sự tự tin và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp nhằm cung cấp các giải pháp về thuế giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu chiến lược. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi hoạt động theo mô hình hợp nhất, linh hoạt và hợp tác trong nhiều lĩnh vực và dịch vụ, bất kể khu vực địa lý, theo đó khách hàng sẽ được tư vấn từ cách tiếp cận trong nước và quốc tế.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có kinh nghiệm sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến thuế, sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp ở mọi giai đoạn phát triển với sự cố vấn từ chuyên gia về thuế doanh nghiệp, thuế tiền lương, giao dịch liên kết và cấu trúc doanh nghiệp, giao dịch trong nước và quốc tế và đảm bảo tuân thủ Thuế khi thiết lập doanh nghiệp mới ở nước ngoài.

Đối với khách hàng cá nhân, chúng tôi áp dụng hiểu biết chuyên sâu mà khách hàng cần để đưa ra các quyết định tài chính dài hạn hiệu quả liên quan đến việc lập kế hoạch thuế của khách hàng và làm việc sát sao cùng khách hàng khi triển khai kế hoạch.

Chúng tôi tự hào về các mối quan hệ khách hàng bền chặt. Khi hợp tác, chúng tôi dành thời gian tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và điều chỉnh các dịch vụ của chúng tôi phù hợp với các nhu cầu đó.

Các dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ tư vấn thuế

64054f666253-Law-2-1600-per-500px.jpg.jpg
Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi sẽ đưa ra những lời khuyên chuẩn xác và bám sát thực tiễn dựa trên luật thuế Việt Nam.

Read more

Dịch vụ tư vấn tuân thủ thuế

89a949338b0a-Law-1-1600-per-500px.jpg.jpg
Sẽ là rất phức tạp, khó khăn và gây xao nhãng khi bạn vừa phải quản lý công việc kinh doanh của mình vừa phải đảm bảo nghĩa vụ tuân thủ thuế và làm việc với các cơ quan thuế Việt Nam.

Read more

Dịch vụ tư vấn về hải quan

4bbdcfb70a2b-Customs_coverpage.jpg
Tại Mazars, chúng tôi có đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, có kiến thức chuyên sâu về các ngành và lĩnh vực kinh doanh để hỗ trợ khách hàng giải quyết nhiều vấn đề về hải quan.

Read more

Dịch vụ tư vấn về giao dịch liên kết

bdc0c7e3d0af-5.6-Transfer-Pricing.jpg.jpg
Giao dịch liên kết là một vấn đề quan trọng có tính chất quyết định và có tốc độ xoay chuyển nhanh chóng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp quản lý giao dịch liên kết để giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định của nước sở tại.

Read more