Dịch vụ tư vấn dành cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực về tài chính tại APAC

“Chúng tôi hướng đến là một đối tác chiến lược với khách hàng, tận dụng cái nhìn sâu sắc của chuyên gia và những phân tích nghiêm ngặt để nâng cao khả năng cạnh tranh và chuyển đổi doanh nghiệp” - Justin Tan, Partner (Tư vấn Dịch vụ Tài chính APAC)

Là một nhánh dịch vụ tư vấn đặc biệt của Mazars tập trung vào các khách hàng hoạt động trong ngành dịch vụ tài chính ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chúng tôi hợp tác với doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề cốt lõi về chiến lược và vận hành, thông qua việc kết hợp tính nghiêm ngặt trong cung cấp dịch vụ với kinh nghiệm dày dặn của đội ngũ chuyên gia tư vấn. Đặc biệt, chúng tôi hỗ trợ khách hàng khai thác các cơ hội tăng trưởng quan trọng và nâng cao sự khác biệt trong cạnh tranh, chẳng hạn như nắm bắt cơ hội quản lý tài sản đang phát triển nhanh chóng ở châu Á, cân bằng tham vọng kinh doanh với kiểm soát và quản lý rủi ro, đồng thời tận dụng các chỉ số phân tích đặc biệt để mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội và tạo ra trải nghiệm khách hàng khác biệt.