Liên minh Mazars - Bắc Mỹ

Mazars North America Alliance là liên minh các công ty kế toán và tư vấn tài chính giữa Mazars và 4 công ty hàng đầu trong lĩnh vực có trụ sở tại Hoa Kỳ và Canada.
MNAA logo 1.jpg

Với sự hợp tác lớn mạnh giữa Mazars và 4 công ty hàng đầu về kế toán và tư vấn tài chính tại Mỹ và Canada, liên minh hợp tác Mazars – Bắc Mỹ (The Mazars North America Alliance) đang từng bước thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Mazars tại khu vực Bắc Mỹ, bổ sung thêm 17.000 chuyên gia đến từ các công ty trong liên minh vào đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ của các khách hàng quốc tế trong khu vực này.

Xem thông tin chi tiết về các Công ty trực thuộc Liên minh theo các đường dẫn bên dưới:

Liên minh hợp tác Bắc Mỹ góp phần mở rộng sự hiện diện của Tập đoàn trong khu vực này, gia tăng nguồn nhân lực dồi dào lên đến 50.000 chuyên gia, trong đó có 33.000 chuyên gia nằm trong mạng lưới Mazars hợp nhất trên toàn cầu và 17.000 chuyên gia trong Liên minh hợp tác Mazars – Bắc Mỹ. Theo đó, những công ty nằm trong liên minh sẽ cùng nhau hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh song song với các hoạt động của Mazars Hoa Kỳ và Mazars Canada, đồng hành phát triển trở thành một Tập đoàn lớn mạnh tại khu vực Bắc Mỹ.

Liên minh hợp tác Mazars North America Alliance góp phần mở rộng sự hiện diện của Tập đoàn trong khu vực Bắc Mỹ, gia tăng nguồn nhân lực dồi dào lên đến 50.000 chuyên gia, trong đó có 33.000 chuyên gia nằm trong hệ thống thống nhất của Mazars trên toàn cầu và 17.000 chuyên gia trong Liên minh hợp tác Mazars North America Alliance. Theo đó, những công ty nằm trong liên minh sẽ hợp tác, hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh song song với các hoạt động của Mazars Hoa Kỳ và Mazars Canada, đồng hành phát triển trở thành một Tập đoàn lớn mạnh tại Bắc Mỹ.

MNA map

Liên hệ với chúng tôi

MNAA map legend
Victor-Wahba_panoramic_contact_picture

Victor Wahba
Thành viên Hội đồng chuyên môn của Tập đoàn