Bản tin & Thông báo chuyên môn

Đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn tài chính tại Mazars Việt Nam thường xuyên cập nhật khách hàng về các thông tin, quan điểm ​​và phân tích chuyên môn. Tìm hiểu thêm các ấn phẩm bên dưới hoặc đăng ký theo dõi bản tin của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật gửi trực tiếp đến hộp thư của quý vị.

Bản tin về Tư vấn tài chính

8befa3a255f5-FA-newsletter.jpg
Trang tin tổng hợp các tài liệu chuyên môn cập nhật các thông tin trong lĩnh vực tài chính được chuẩn bị bởi các chuyên gia từ Mazars Việt Nam.

Read more

Bản tin về kế toán

3f1217f59e37-accounting-insight-visual-1.jpg
Trang tin tổng hợp các tài liệu chuyên môn cập nhật các thông tin về kế toán được chuẩn bị bởi các chuyên gia từ Mazars Việt Nam.

Read more

Bản tin về Thuế và Pháp lý

a9f5146f98b4-Insights-2-1600-per-500px.jpg.jpg
Trang tin tổng hợp các tài liệu chuyên môn cập nhật các quy định về Thuế, Kế toán và Pháp lý được chuẩn bị bởi các chuyên gia từ Mazars Việt Nam.

Read more