Kiểm toán

Nhận thức được tầm quan trọng của những thông tin tài chính tin cậy và minh bạch, chúng tôi luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo.

Trong thế giới kinh doanh thay đổi nhanh chóng, việc xây dựng lòng tin trong công chúng đối với báo cáo tài chính (BCTC) của doanh nghiệp là yếu tố then chốt tăng cường mức độ tin cậy mà là nền tảng cho hợp tác kinh doanh và tạo điều kiện phân bổ vốn một cách hiệu quả, nhằm thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng. 

Cách tiếp cận của chúng tôi

Với cấu trúc hợp nhất trên toàn cầu, Mazars cung cấp một cách tiếp cận riêng biệt, lấy con người làm trung tâm, hỗ trợ tất cả các công ty quốc tế, vùng hay nội địa thuộc các ngành nghề và quy mô khác nhau với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và nhiều kỹ năng phù hợp với mọi loại hình kinh doanh của khách hàng. Không chỉ dừng lại ở mức tuân thủ luật định, bằng những kiến thức chuyên môn và hỗ trợ của các công cụ và phương pháp nhất quán, chúng tôi còn linh hoạt mang đến những giải pháp tối ưu cho khách hàng.    

Thông qua công việc kiểm toán và đảm bào của mình, chúng tôi đề cao và thực thi tính minh bạch.

Chúng tôi tin rằng khi vượt qua những thách thức trên cơ sở tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, doanh nghiệp có thể tự tin đưa ra báo cáo cho những cổ đông và các bên liên quan. Đó cũng chính là cách thức mà dịch vụ kiểm toán của Mazars đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho doanh nghiệp, cổ đông và các bên liên quan khác, tầm vĩ mô là đảm bảo lợi ích lớn nhất cho xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cả nền kinh tế. 

Hỗ trợ từ chúng tôi