Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi sẽ đưa ra những lời khuyên chuẩn xác và bám sát thực tiễn dựa trên luật thuế Việt Nam.

Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi bao gồm:

  • Dự toán và tư vấn thuế cho doanh nghiệp và cá nhân
  • Dự toán và tư vấn các vấn đề về khấu trừ thuế
  • Đại diện công ty làm việc với cơ quan thuế trong các vấn đề về áp dụng công văn hay trong các kỳ thanh - kiểm tra thuế
  • Tư vấn và soát xét hồ sơ các giao dịch liên kết
  • Hỗ trợ soát xét mảng thuế trong các giao dịch thẩm định tài chính chuyên sâu cũng như các soát xét thuế tổng quan khác định kỳ hoặc trước kỳ thanh - kiểm tra thuế

Liên hệ