Dịch vụ tư vấn về hải quan

Tại Mazars, chúng tôi có đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, có kiến thức chuyên sâu về các ngành và lĩnh vực kinh doanh để hỗ trợ khách hàng giải quyết nhiều vấn đề về hải quan.

Dịch vụ tư vấn thường xuyên sẽ cho phép chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các các thắc mắc phổ biến liên quan đến hoạt động kinh doanh thường nhật. Trong phạm vi ngân sách hàng tháng, khách hàng có thể nhận được các giải đáp nhanh chóng cho hầu hết các thắc mắc phổ biến về luật và quy định hải quan, cũng như cập nhật các quy định mới ban hành thông qua bản tin hàng tháng được gửi tới khách hàng. 

Phân loại mã số HS

Hệ thống hài hòa mô tả và mã hàng hóa (hệ thống HS) được áp dụng trên cơ sở tiêu chuẩn hóa quốc tế và có tùy biến tại mỗi quốc gia; do đó mã số HS do người xuất khẩu xác định cho sản phẩm (được thể hiện trên các hồ sơ chứng từ đi kèm lô hàng) có thể sẽ có khác biệt với mã số HS xác định cho chính hàng hóa đó theo quy định của Việt Nam.

Nhằm giúp giảm thiểu các rủi ro liên quan đến khác biệt trong việc phân loại mã số HS (ví dụ: tính thuế không chính xác, thiếu sót các thủ tục quản ý chuyên ngành bắt buộc, v.v.), chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong các dịch vụ:

  • Hỗ trợ phân loại mã số HS, bao gồm đánh giá lại tính phù hợp của mã số trên cơ sở quy định hiện hành và các quy tắc phân loại mã số HS (quy tắc của pháp luật trong nước, quy tắc của WCO, v.v..)
  • Hỗ trợ cung cấp cho doanh nghiệp các văn bản hướng dẫn chính thức có liên quan về sản phẩm hoặc sản phẩm tương tự
  • Hỗ trợ xin xin ý kiến tư vấn chính thức từ phía Cơ quan hải quan;
  • Hỗ trợ chuẩn bị và soát xét hồ sơ xin phân loại mã số hàng hóa;

Chuẩn bị và soát xét báo cáo quyết toán hải quan

Đối với những doanh nghiệp thực hiện hoạt động gia công, sản xuất để xuất khẩu (bao gồm cả DNCX) nhưng chưa thực hiện kết nối và trao đổi thông tin tình hình sử dụng nguyên vật liệu miễn thuế tới Hệ thống của cơ quan Hải quan thì bắt buộc phải chuẩn bị và nộp báo cáo quyết toán Hải quan đinh kì hàng năm – bao gồm 03 mẫu báo cáo khác nhau – cho cơ quan Hải quan chậm nhất là ngày thứ 90 sau khi kết thúc năm tài chính.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ chuẩn bị hoặc rà soát nội dung Báo cáo quyết toán, nhằm đảm bảo nội dung báo cáo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, cũng như giúp phát hiện những rủi ro tiềm ẩn về việc sử dụng nguyên vật liệu miễn thuế được thể hiện qua số liệu báo cáo.

Hỗ trợ soát xét tổng quan

Dịch vụ hỗ trợ soát xét tổng quan về Hải quan giúp khách hàng có được cái nhìn tổng thể và phát hiện kịp thời các rủi ro thường gặp nhất liên quan tới tình hình tuân thủ pháp luật Thuế Hải quan tại doanh nghiệp, cũng như giúp đánh giá tính hiệu quả của hệ thống quản trị / kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật Thuế Hải quan trong các giao dịch hàng ngày.

Hỗ trợ làm việc và soát xét trong quá trình thanh tra, kiểm tra Hải quan

Giải quyết khối lượng công việc khổng lồ và áp lực của kiểm toán không bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng có sự chuẩn bị tốt nhất cho việc thanh tra, kiểm tra; cũng như giúp khách hàng xử lý tốt hơn khối lượng lớn công việc phát sinh trước, trong và sau giai đoạn thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, chúng tôi cũng giúp doanh nghiệp chuẩn bị và rà soát các nội dung, tài liệu giải trình trước khi cung cấp cho cơ quan Hải quan, cũng như tham gia vào quá trình làm việc trực tiếp với cơ quan Hải quan khi cần thiết.

Liên hệ