Quản lý khủng hoảng và tranh chấp

Hỗ trợ giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn thử thách nhất.

Bối cảnh kinh doanh ngày càng phức tạp, kết nối chặt chẽ và thay đổi nhanh chóng sẽ dẫn đến những đe dọa và tranh chấp phát sinh từ bất cứ lúc nào.

Chúng tôi có những nhóm chuyên gia để hỗ trợ khách hàng chuẩn bị, giảm thiểu và quản lý tất cả những thể loại rủi ro tới doanh nghiệp, dù là nội bộ hay với bên ngoài. Từ kiện tụng, gian lận, tái cấu trúc, hoặc thậm chí là cần thiết phải đóng cửa hoạt động kinh doanh, chúng tôi cung cấp đến quý doanh nghiệp giải pháp tư vấn thương mại, thực tế và phù hợp nhất để giải quyết những thách thức này.

Cách tiếp cận của chúng tôi

Dù doanh nghiệp gặp phải tình huống nào, chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp cần thiết. Đội ngũ chúng tôi sẽ cung cấp những hỗ trợ kịp thời, có tính thương mại và thiết thực và phù hợp nhất với hiện trạng của doanh nghiệp. Là một tập đoàn quốc tế, có mô hình tích tích hợp độc nhất và hiện diện tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi có đội ngũ chuyên gia toàn cầu, cộng tác tác liên chức năng chuyên môn, kiến thức để hỗ trợ doanh nghiệp trong mọi thị trường hoạt động.

Các cuộc khủng hoảng và tranh chấp có thể xảy ra theo nhiều chiều hướng khác nhau. Vì lý do này, chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ và đội ngũ chuyên gia để hỗ trợ quý khách hàng trong bất kỳ tình huống nào có thể gặp phải: