Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Thăng Long và Mazars Việt Nam

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập, vào thứ Sáu ngày 18 tháng 10 năm 2019, lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã được tiến hành giữa Đại học Thăng Long và Mazars Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ là bước đầu tiên hướng tới sự hợp tác lâu dài, theo đó Mazars Việt Nam sẽ hỗ trợ các hoạt động đào tạo của Trường Đại học Thăng Long cho sinh viên với các chương trình thực tế và môi trường làm việc thực sự quốc tế và chuyên nghiệp.

Đây cũng là một trong những nỗ lực của Mazars Việt Nam trong việc đào tạo thế hệ trẻ trở thành những nhà lãnh đạo tương lai của ngành Tài chính, Kế toán & Kiểm toán. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ vững tinh thần và trách nhiệm này trong suốt hành trình tiếp theo, góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Want to know more?

Phạm Phương Anh
Phạm Phương Anh Phó Tổng giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán và đảm bảo

Detailed profile

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền Tổng Giám Đốc, Dịch vụ Kế toán & Tư vấn

Detailed profile

Nguyen Hai Minh
Nguyen Hai Minh Phó Tổng Giám Đốc, Dịch vụ Thuế & pháp lý

Detailed profile

Bùi Xuân Vinh
Bùi Xuân Vinh Phó Tổng giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán và đảm bảo

Detailed profile