Dịch vụ Tư vấn tài chính

Hỗ trợ doanh nghiệp tại thời điểm quan trọng quyết định thành công

Trên suốt chặng đường phát triển của mình, doanh nghiệp sẽ đối mặt với những sự kiện mang tính quyết định sự thành bại trong tương lai. Khách hàng có thể tìm kiếm hỗ trợ cho một giao dịch mua bán và sáp nhập, điều tra gian lận, phản biện trước tòa, tái cấu trúc doanh nghiệp hay huy động vốn đầu tư. Các chuyên gia tư vấn tài chính đầy kinh nghiệm của chúng tôi cùng mạng lưới trên toàn cầu luôn sát cánh cùng doanh nghiệp với những tư vấn được điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động, tư vấn về chuyên môn và hướng thực hiện, giúp doanh nghiệp vượt qua những thời điểm quyết định.

Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng bất kể là các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp vừa và nhỏ hay các quỹ đầu tư bằng một đội ngũ tận tâm các chuyên gia và đối tác, và nền tảng chuyên môn của các kiểm toán viên, tư vấn viên và chuyên gia thuế Mazars trên toàn cầu.

Phương pháp của chúng tôi 

Tuy phạm vi dịch vụ rộng và đa dạng, phương pháp tiếp cận của chúng tôi luôn xoay quanh 3 phương châm chính sau:

  • Không ngừng tập trung giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận và đạt được mục tiêu cũng như triển vọng kinh doanh.
  • Nghiên cứu để hiểu doanh nghiệp và tình trạng hiện tại của doanh nghiệp để đảm bảo đưa ra được những giải pháp được cá nhân hóa, áp dụng được vào thực tiễn và đạt hiệu quả cao nhất. 
  • Đưa ra các khuyến nghị thiết thực để giúp doanh nghiệp tự tin đạt được những quyết định kinh doanh chuẩn xác nhất. 

Để làm được những điều trên đòi hỏi phải có một đội ngũ giàu kinh nghiệm và chuyên môn. Là một tập đoàn quốc tế và hoạt động theo mô hình hợp nhất, Mazars có thể kết hợp các chuyên gia đa lĩnh vực trên toán cầu một cách linh hoạt và hiệu quả để mang đến một nhóm các tư vấn viên tốt nhất tham gia tìm hiểu về khách hàng bất kể doanh nghiệp đang ở đâu hay đang gặp vấn đề gì. 

Dịch vụ của chúng tôi

Nhằm phục vụ những mục tiêu khác biệt của khách hàng, các dịch vụ tư vấn tài chính chúng tôi cung cấp rất đa dạng. Mọi dịch vụ được thiết kế xoay quanh khách hàng và các sự kiện quan trọng trong vòng đời của doanh nghiệp. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Thương vụ: chúng tôi cung cấp toàn diện các dịch vụ hỗ trợ thương vụ bao quát toàn bộ quá trình mua bán sáp nhập, bao gồm cả tư vấn bên mua và tư vấn bên bán.
  • Tài chính: chúng tôi đưa ra định hướng đúng đắn trong lĩnh vực tài chính phức tạp và tìm ra các giải pháp để giúp khách hàng đạt được các mục tiêu. 
  • Quản lý khủng hoảng và tranh chấp: chúng tôi hỗ trợ khách hàng qua những thời điểm khó khăn như điều tra gian lận, kiện tụng và tranh chấp, tái cấu trúc và giải thể. . 

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi có khoảng 1.000 chuyên gia tâm huyết tại 52 quốc gia, phụ trách toàn bộ các lĩnh vực trong tư vấn tài chính.

Là một tập đoàn quốc tế hợp nhất, đội ngũ các chuyên gia trên toàn cầu của chúng tôi tôn trọng các tiêu chuẩn chất lượng, chuyên môn và phương pháp làm việc đồng nhất, nhằm tạo ra một dịch vụ nhất quán và liên tục bất kể nơi đâu.