Sự kiện do Mazars tài trợ

Tại đây, bạn có thể tìm hiểu thêm về các chương trình được tài trợ bởi Mazars Việt Nam, bao gồm các chủ đề liên quan đến kinh doanh hay nhân sự như: Hội thảo Thuế, các hoạt động Giao lưu kết nối doanh nghiệp, hội thảo của các Hiệp hội kinh doanh nước ngoài,…