Tác động của Quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu đối với các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam

Với khung giải pháp hai Trụ cột bởi OECD, đặc biệt là Trụ cột 2 về Quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu, các chính sách ưu đãi thuế của Việt Nam cho các tập đoàn đa quốc gia có đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, sẽ đối mặt với một số thách thức nhất định nhằm duy trì năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Tác giả: Ông Nguyễn Minh Đa, Partner và Ông Nguyễn Tấn Tài, Trưởng phòng - Dịch vụ Tư vấn thuế, Mazars Việt Nam

---

Nội dung của Trụ cột 2 về Quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu 15%

Đối tượng áp dụng của Trụ cột 2 là Tập đoàn công ty đa quốc gia (MNE) đáp ứng ngưỡng doanh thu hợp nhất đạt tối thiểu 750 triệu EUR căn cứ theo báo cáo tài chính của tập đoàn theo từng quốc gia trong ít nhất 2 năm trong 4 năm liền kề trước năm xem xét, trừ một số trường hợp cụ thể.

Đến nay, hầu hết các quốc gia thuộc liên minh châu Âu như Thụy Sĩ, Anh và ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương có Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Indonesia, Hong Kong (Trung Quốc), Úc xác nhận sẽ áp dụng quy tắc thuế suất tối thiểu 15%, bắt đầu từ năm 2024.

Các nước nhận vốn đầu tư từ nước ngoài (bao gồm Việt Nam) đang nghiên cứu để đưa ra chính sách ứng phó, trong đó có việc áp dụng thuế bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (Qualified Domestic Minimum Top-up Taxes – QDMTT) để tránh việc mất quyền đánh thuế vào tay các quốc gia có công ty mẹ đóng trụ sở chính (theo cơ chế Income Inclusion Rule - IIR) hoặc quốc gia có công ty trung gian thuộc tập đoàn (theo cơ chế Undertaxed Payment Rule - UTPR), đồng thời cũng nghiên cứu một số giải pháp hỗ trợ về tài chính để giữ chân các công ty thuộc đối tượng áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu và thu hút các công ty mới.

news Jun 23

Tình hình đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, một số tập đoàn công nghệ toàn cầu đã lên kế hoạch rời khỏi Trung Quốc dưới tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các công ty đa quốc gia như Samsung, LG, Google, Microsoft đã và đang dần dịch chuyển việc đầu tư dây chuyền sản xuất mới tại Việt Nam thay vì Trung Quốc. Hãng trò chơi điện tử Nintendo cũng đã chuyển một phần hoạt động sản xuất máy chơi game Switch Lite sang Việt Nam.

Theo thống kê từ Tổng Cục Thuế, hiện có khoảng 335 dự án tại Việt Nam có số vốn đầu tư đăng ký trên 100 triệu USD hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, chế tạo tại các khu kinh tế và khu công nghiệp và đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn 15%; trong đó, chiếm đa số là các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao và hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm như: Samsung, Intel, Bosch, Foxconn, KMS Technology, Techbase Việt Nam, ...

Cũng theo thông tin thống kê sơ bộ của Tổng Cục Thuế, hiện có khoảng 1.017 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có công ty mẹ thuộc đối tượng áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Trong đó, có khoảng trên 100 doanh nghiệp lớn có khả năng chịu ảnh hưởng của thuế tối thiểu toàn cầu nếu áp dụng từ năm 2024.

Các chính sách ưu đãi thuế TNDN cho lĩnh vực công nghệ

Thuế suất TNDN phổ thông hiện hành tại Việt Nam là 20%. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm lĩnh vực công nghệ cao và khoa học công nghệ, sản xuất sản phẩm phần mềm được hưởng ưu đãi thuế như sau:

 • Thuế suất TNDN 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi phát sinh doanh thu. Ngoài ra, đối với dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% có thể kéo dài thêm nhưng tổng thời gian áp dụng thuế suất 10% không quá 30 năm.
 • Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo được tính liên tục từ năm đầu tiên phát sinh doanh thu chịu thuế.

Về tổng quan, với mức thuế suất thuế TNDN bình quân áp dụng cho các doanh nghiệp đa quốc gia được ưu đãi trung bình hiện ở quanh mức 12,3%, thậm chí là từ 2,75 - 5,95%, thấp hơn nhiều so với thuế suất phổ thông; và đang được sử dụng như một công cụ quan trọng để thu hút đầu tư tại Việt Nam.

Tác động của thuế tối thiểu toàn cầu

Trước tiên, cần khẳng định, thuế tối thiểu toàn cầu sẽ mang lại thách thức nhưng cũng là động lực nhằm thúc đẩy phát triển cho Việt Nam.

Về thách thức, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu có thể sẽ tác động đến sức cạnh tranh trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong ngắn hạn, bởi chính sách ưu đãi thuế hiện hành của Việt Nam sẽ trở nên kém hấp dẫn. Các công ty đang được hưởng ưu đãi thuế của Việt Nam sẽ phải đóng bổ sung thuế ở Việt Nam (nếu Việt Nam áp dụng QDMTT) hoặc ở quốc gia nơi công ty mẹ/công ty trung gian đóng trụ sở khi Quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu có hiệu lực để đảm bảo mức thuế tối thiểu 15%.

Nếu không có phản ứng kịp thời, Việt Nam sẽ mất quyền đánh thuế, cụ thể là mất khoản thu ngân sách nhà nước. Đây cũng là động lực để Việt Nam tăng cường hội nhập quốc tế, cải cách hệ thống thuế theo hướng phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Đề xuất và khuyến nghị cải cách chính sách

Thứ nhất, Việt Nam cần đẩy nhanh việc nghiên cứu lấy ý kiến từ các cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, hiệp hội các doanh nghiệp từ các quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Trụ cột 2, các chuyên gia tư vấn, kiểm toán…về thực trạng của Trụ cột 2, các đề xuất về chính sách ứng phó với tác động của Trụ cột 2 trong ngắn và dài hạn nhằm ban hành nội luật hướng dẫn áp dụng một cách thống nhất và toàn diện.

Thứ hai, để phù hợp với mục tiêu tại Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện các thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, Việt Nam cần sớm rà soát và cải cách các quy định, cân nhắc chính sách hỗ trợ nhà đầu tư dựa trên cơ sở chi phí thay vì dựa trên thuế suất như hiện tại áp dụng đồng thời với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khác:

 • Cho phép ghi nhận tăng chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với các chi phí như chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D), chi phí đầu tư xây dựng nhà xưởng, chi phí sản xuất cho những sản phẩm công nghệ cao, chi phí nhân lực công nghệ cao. Các chính sách hỗ trợ này cần được nghiên cứu áp dụng trên diện rộng (không giới hạn các đối tượng chịu ảnh hưởng của Trụ cột 2) và cần được nghiên cứu áp dụng theo lộ trình nhằm đảm bảo kết quả như mong muốn.
 • Cải thiện thủ tục hành chính về đầu tư và các quy định đi kèm như hỗ trợ xuất nhập cảnh, lao động cho chuyên gia nước ngoài có trình độ cao, hỗ trợ người lao động làm việc trong khu công nghệ cao...
 • Cải thiện chất lượng môi trường đầu tư và kinh doanh, chú trọng các vấn đề về thể chế như cơ sở hạ tầng, nâng cao trình độ công nghệ cho nguồn nhân lực dưới hình thức cung cấp gói hỗ trợ công nhân lành nghề..
 • Ưu đãi về đất đai.
 • Ưu đãi lãi suất cho vay đối với giai đoạn đầu tư của các dự án tiềm năng.
 • Hỗ trợ bằng tiền trực tiếp.

Thứ ba, Nhà nước cần tăng cường thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo và chuyển giao công nghệ, đặc biệt là các công nghệ tiên tiến và công nghệ mới, đơn giản hóa quy trình phát triển và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp.

Nhìn chung, Việt Nam cần khẩn trương nghiên cứu và đưa ra các quy định nhằm nội luật hóa các quy tắc Thuế tối thiểu toàn cầu trong thời gian sớm nhất nhằm thích nghi với hoàn cảnh mới và để tiếp tục là điểm đến hấp dẫn và đầy sức hút đối với các nhà đầu tư trong khu vực và trên phạm vi toàn cầu.

Mazars_Nguyễn Minh Đa
Nguyen Tan Tai

Ông Nguyễn Minh Đa, Partner và Ông Nguyễn Tấn Tài, Trưởng phòng - Dịch vụ Tư vấn thuế, Mazars Việt Nam

Đọc thêm tại: Global enterprise tax will give tech sector food for thought (vir.com.vn)

---

Dịch vụ hỗ trợ của Mazars:

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ những vấn đề thuế và luật gồm có:

 • Đăng ký, kê khai thuế cá nhân, thuế doanh nghiệp, thuế VAT và thuế nhà thầu nước ngoài.
 • Hỗ trợ và đại diện hoàn thuế.
 • ​Tư vấn về các vấn đề liên quan xác định giá trong giao dịch liên kết.
 • Dịch vụ Tư vấn Thuế Hải quan: Hiệp định thương mại và chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Phân loại mã số HS; Kiểm soát và quản trị việc sử dụng nguyên vật liệu miễn thuế; Thương mai quốc tế và các vấn đề khác​

---

Tải xuống bản đầy đủ ở bên dưới.