Giá trị dẫn dắt

Kể từ khi được sáng lập, Mazars luôn nỗ lực hoạt động đúng với các giá trị về cam kết đạo đức, trách nhiệm và niềm tin rằng sự vượt trội trong chuyên môn là chìa khóa thành công.

Chúng tôi tiếp nhận mọi công việc với sự chính trực, độc lập, tinh thần trách nhiệm và ý thức xã hội. Các giá trị của chúng tôi được xác lập thông qua bộ quy tắc ứng xử. Đây chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Mazars: từ cách chúng tôi phục vụ khách hàng, cách chúng tôi phát triển nhân sự tới vai trò của chúng tôi trong cộng đồng.

 

Giá trị cốt lõi của chúng tôi:

• Chính trực

• Trách nhiệm

• Đa dạng và tôn trọng sự khác biệt

• Chuyên môn vượt trội

• Độc lập

• Sát sao

 

Chính nhờ các giá trị này, chúng tôi đã phát triển thành công mô hình hoạt động của tập đoàn trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi tìm kiếm những nhân tài và doanh nghiệp có cùng giá trị, tầm nhìn và mục tiêu.

Những giá trị này không chỉ làm nền tảng cho câu chuyện tăng trưởng kéo dài hàng thập kỷ của chúng tôi, chúng còn thể hiện cam kết trong việc nỗ lực trở nên vượt trội và vượt xa kỳ vọng vào chúng tôi, hôm nay và mai sau.