Kiểm soát nội bộ

Cải thiện phản hồi rủi ro của doanh nghiệp bằng các hệ thống kiểm soát hiệu quả.

Việc dự đoán và ứng phó với các rủi ro kinh doanh, rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính và tuân thủ là điều rất quan trọng đối với sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Thất bại trong việc thực hiện điều này dẫn đến không chỉ tổn thất tài chính mà còn vi phạm quy định pháp luật vàlà nguy cơ thiệt hại danh tiếng kinh doanh. Đội ngũ chuyên gia liên hợp của chúng tôi có thể giúp lthiết kế và triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ để doanh nghiệp có thể tập trung vào các mục tiêu kinh doanh.

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi

Để đảm bảo thực hiện kiểm soát nội bộ hiệu quả, doanh nghiệp cần xây dựng các hệ thống và quy trình vững chắc. Nếu không, doanh nghiệp không chỉ có nguy cơ chịu nhiều rủi ro mà còn không đảm bảo việc tuân thủ các quy định. Đặc biệt, đối với các định chế tài chính, kiểm soát nội bộ đóng một vai trò trọng yếu trong việc tuân thủ các quy định pháp luật. Việc không có các biện pháp kiểm soát phù hợp có thể khiến công ty gặp nhiều rủi ro khác nhau, bao gồm tổn thất tài chính và gian lận, thậm chí đe dọa các mục tiêu kinh doanh.

Với chuyên môn sâu rộng trải khắp các lĩnh vực và ngành kinh tế, đội ngũ Mazars có thể giúp doanh nghiệp thiết kế, triển khai và giám sát các hệ thống kiểm soát nội bộ. Chúng tôi có các nguồn lực và kiến ​​thức chuyên môn cần thiết để giúp khách hàng đạt được các mục tiêu kiểm soát của mình, thông qua các dịch vụ về thuê ngoài, thuê ngoài từng phần hay kế toán thuê ngoài làm việc tại doanh nghiệp.

Đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực sẽ cùng nhau làm việc và dành thời gian để hiểu doanh nghiệp và chiến lược của quý khách hàng. Với góc nhìn đa chiều và bề dày kinh nghiệm, chúng tôi có thể hỗ trợ quý doanh nghiệp về:

  • Khởi tạo, nâng cao và bảo vệ giá trị của các bên liên quan
  • Thay đổi cách tổ chức theo hướng tập trung hơn vào rủi ro
  • Gia tăng uy tín của doanh nghiệp với các cơ quan quản lý, khách hàng và bên cấp vốn
  • Cung cấp thông tin quản lý kịp thời và chính xác cho những người ra quyết định chính
  • Thiết lập quy trình vận hành đảm bảo giá trị gia tăng và đạt hiệu quả