Bùi Xuân Vinh Phó Tổng giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán và đảm bảo

Xuan Vinh Bui

Trình độ chuyên môn​

  • Chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên Việt Nam (CPA Vietnam)
  • Chứng chỉ Kế toán, Kiểm toán và Tài chính Úc (CPA Australia)
  • Thạc sĩ kinh tế ngân hàng và tài chính - CFVG (CFVG MEBF)

Nền tảng kinh nghiệm

  • Ông Vinh hiện là Phó Tổng giám đốc phụ trách dịch vụ Kiểm toán và đảm bảo tại Mazars Việt Nam, với bề dày hơn 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, trong đó có 8 năm làm việc tại một trong những công ty kiểm toán tư vấn hàng đầu thế giới.
  • Ông Vinh đã tham gia vào nhiều dự án kiểm toán lớn cho khách hàng doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đa quốc gia, bao gồm: kiểm toán theo luật định và yêu cầu của tập đoàn, soát xét quy trình kiểm toán nội bộ, phân tích tài chính cũng như đào tạo chuyên môn.
  • Với kiến thức chuyên môn sâu rộng đối với Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và kinh nghiệm kiểm toán dày dặn ở cả Việt Nam và Singapore, ông tham gia và dẫn đầu những dự án rà soát quy trình thực hiện kiểm toán, tư vấn các giải pháp quản lý cho ban quản trị, cũng như đảm bảo và xác nhận các báo cáo tài chính tuân thủ đúng chuẩn mực và hệ thống kế toán Việt Nam.

Want to know more?

Pages associated to Bùi Xuân Vinh

Lĩnh vực chuyên môn

Tin tức - ấn phẩm