Kế toán và báo cáo

Trong môi trường kinh doanh không ngừng phát triển, nguồn lực bổ sung cho đội ngũ tài chính kế toán của doanh nghiệp là thiết yếu. Doanh nghiệp có thể thu hẹp, mở rộng quy mô hoặc tái cơ cấu hoạt động. Dù nhu cầu của bạn là gì, dịch vụ Kế toán và báo cáo thuê ngoài chúng tôi cung cấp sẽ bổ sung cho nhân lực kế toán hiện tại của bạn.

Các chuyên viên của Mazars có trình độ chuyên môn cao và hỗ trợ toàn diện cho bộ phận Tài chính, Kế toán và báo cáo của doanh nghiệp. 

Quan điểm của chúng tôi

Đây là lúc các doanh nghiệp thấy được lợi ích từ sự hỗ trợ bên ngoài cho công tác kế toán và lập báo cáo.Trong môi trường thị trường năng động ngày nay, khách hàng có thể tìm kiếm sự trợ giúp sau khi sắp xếp hợp lý bộ phận tài chính, mở rộng sang các thị trường mới, tiến hành quá trình sáp nhập, mua lại hoặc thoái vốn.

Trong bất kỳ tình huống nào, khách hàng luôn cần truy cập các thông tin quan trọng cần thiết để vận hành doanh nghiệp - và họ muốn chắc chắn rằng công việc kế toán và báo cáo hàng tháng đã được đảm bảo.

Tại Mazars, chúng tôi cung cấp các dịch vụ kế toán và lập báo cáo đáp ứng nhu cầu đặc thù và phù hợp với các chức năng hiện có của doanh nghiệp. Là một công ty đa quốc gia, chúng tôi có đội ngũ chuyên gia tài chính làm việc với các công ty ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau. Họ sẽ phối hợp liên kết với nhau ở tất cả các quốc gia nơi khách hàng có văn phòng để đảm bảo khách hàng luôn nhận được một dịch vụ nhất quán và đầy đủ.

Khi làm việc với chúng tôi, dịch vụ khách hàng nhận được là dành riêng cho khách hàng, cho doanh nghiệp của họ. Cho dù khách hàng cần hỗ trợ lập báo cáo quản trị hay muốn thuê làm kế toán và lập báo cáo hàng tháng chúng tôi đều cam kết mang đến cho họ sự hỗ trợ phù hơp. Điều này bao gồm cả việc cung cấp nguồn nhân lực tạm thời một cách linh hoạt. Ví dụ: khi khách hàng cần một vị trí quản lý kế toán cấp cao mà chưa tìm được ứng viên phù hợp, đội ngũ Mazars của chúng tôi sẽ có mặt để hỗ trợ kịp thời.

Dịch vụ chuyên môn sâu rộng mà chúng tôi cung cấp gồm:

 • Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu qui định của pháp luật
 • Tổng hợp các báo cáo tháng có thời hạn xác định trước và bao gồm các thông tin cụ thể doanh nghiệp cần;
 • Giúp doanh nghiệp yên tâm rằng báo cáo nội bộ và báo cáo gửi ra bên ngoài là chính xác và cung cấp tính minh bạch mà các cổ đông của doanh nghiệp yêu cầu;
 • Hỗ trợ việc chuyển đổi tài chính và kế toán của doanh nghiệp;
 • Cung cấp nhân viên biệt phái làm tại văn phòng của doanh nghiệp khi cần thiết.

Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ kế toán và báo cáo bao gồm:

 • Hỗ trợ các thiết lập để hoạt động;
 • Kế toán và ghi sổ kế toán;
 • Chuyển đổi và dịch tài khoản kế toán;
 • Thiết kế quy trình kinh doanh;
 • Lập các báo cáo tài chính theo luật định và các dịch vụ liên quan;
 • Chuyển đổi báo cáo tài chính (ví dụ:  IFRS, US GAAP to sang chuẩn mực kế toán địa phương);
 • Báo cáo quản trị;
 • Hợp nhất báo cáo tập đoàn;
 • Dịch vụ biệt phái;
 • Soát xét độc lập và dịch vụ tổng hợp;
 • Kế toán giá thành và quản trị hiệu suất.

Công cụ và giải pháp của chúng tôi

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp trên nền tảng kết hợp các phần mềm trong và ngoài nước. Chúng tôi cũng thường xuyên làm việc với hàng loạt hệ thống như SAP, ORACLE, Microsoft Dynamics và nhiều hệ thống khác.