Dịch vụ Tư vấn

Sự phát triển mạnh mẽ của mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào yếu tố con người, quy trình và công cụ kinh doanh được định hướng phù hợp với mục tiêu chung.

Tại Mazars, chúng tôi hỗ trợ các nhà lãnh đạo ở mỗi bộ phận - từ đội ngũ quản lý cao nhất đến các bộ phận khác như Tài chính, Quản trị rủi ro, CNTT và Nhân sự - đạt được sự liên kết và mang lại hiệu suất cao nhất thông qua sự hợp tác, tư vấn chuyên sâu cũng như chuyên môn cao về dịch vụ và khả năng bắt kịp công nghệ số.

Chúng tôi có thể hỗ trợ quý doanh nghiệp về:

Phương thức tiếp cận của chúng tôi

Chúng tôi tin rằng con người là trung tâm cho yếu tố thành công của bất kì sự thay đổi nào. Do đó, với sự kết hợp của chuyên môn sâu rộng, khả năng ứng biến linh hoạt và công nghệ mới nhất cùng sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu, bối cảnh và văn hóa, chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo ra những giải pháp hiện thực hóa các mục tiêu mà công ty đề ra.

Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi hoạt động trong một mạng lưới hợp nhất trải dài tại các khu vực địa lý và các lĩnh vực. Kết hợp chuyên môn toàn cầu của chúng tôi với sự hiểu biết sâu sắc về địa phương, chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp thành công từ khâu lên chiến lược đến triển khai ở mọi thị trường doanh nghiệp hoạt động.

Chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ tư vấn về quản trị, quản lý rủi ro, tư vấn chuyển đổi công nghệ và kỹ thuật số: từ việc kiểm soát các biến động, theo dõi quá trình hợp nhất sau giao dịch sáp nhập đến kiểm toán nội bộ và xây dựng giải pháp quản trị doanh nghiệp. Đơn cử như các chuyên gia tư vấn rủi ro của chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp lên kế hoạch và thực thi các quy trình để chứng minh sự tuân thủ bền vững với các quy định kinh doanh mới, trong khi các chuyên gia tư vấn quản lý và công nghệ của chúng tôi có thể triển khai các công cụ tự động hóa quy trình tiên tiến để thiết kế lại các quy trình kinh doanh quan trọng và nâng cao hiệu quả.

Dù thách thức của doanh nghiệp là gì, đội ngũ Mazars sẽ làm việc cùng với doanh nghiệp để tìm ra câu trả lời phù hợp nhất. Bằng cách sắp xếp nhân sự và tổ chức theo đúng quy trình và công nghệ, chúng tôi cải thiện hiệu suất, giảm rủi ro và cuối cùng mang lại cho khách hàng niềm tin lớn hơn vào hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi