Thuế

Sở hữu hiểu biết sâu sắc và luôn cập nhật để hỗ trợ khách hàng bối cảnh thuế ngày càng phát triển

Thuế trong nước và quốc tế

Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn về luật thuế trong nước và quốc tế, chúng tôi có thể mang lại cho khách hàng những lợi thế với những chiến lược kinh doanh hiệu quả nhất. 

Đặc biệt, chúng tôi đem đến cho khách hàng những góc nhìn toàn diện cùng với kiến nghị và giải pháp hiệu quả và thực tiễn nhằm tối ưu hóa các vấn đề liên quan đến thuế và chiến lược tại thị trường Việt Nam.

Các vấn đề mà bạn đang phải đối mặt:

 • Bạn muốn tối ưu hóa vị trí thuế của mình?
 • Bạn không nắm được rõ quy chế chấp hành các luật định Thuế hiện nay?
 • Bạn muốn đáp ứng thời hạn điền đơn khai thuế với các tổ chức địa phương?
 • Bạn cần xác nhận vị trí thuế cho doanh nghiệp của mình, trong khi các quy định hiện tại còn rất phức tạp với bạn?
 • Bạn cần một sự đánh giá toàn diện và ý kiến của các chuyên gia về vị trí của doanh nghiệp dựa trên các loại thuế và việc tuân thủ luật định?
 • Bạn thiếu kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thuế địa phương?

Đề xuất dịch vụ của chúng tôi: “Thuế trong nước và quốc tế”

Tại Mazars, chúng tôi đồng hành và hỗ trợ bạn ở mọi phương diện liên quan đến thủ tục thuế. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Tư vấn Thuế:

 • Cơ cấu thuế hiệu quả cho quy trình giao dịch và đầu tư
 • Tư vấn và quy hoạch ưu đãi thuế và giảm thuế
 • Đại diện cơ quan thuế (điều tra, đàm phán và quyết toán thuế)
 • Khiếu nại hoặc nộp đơn cho Hiệp định thuế đôi
 • Rà soát và soạn thảo văn bản hợp đồng để tối ưu hóa vị trí thuế và các điều khoản tuân thủ Thuế
 • Điều tra thuế.

Các luật định về Thuế

 • Đăng ký mã số thuế và các giấy tờ hành chính liên quan
 • Tùy chỉnh và đăng ký hóa đơn VAT
 • Điền mẫu Thuế Thu nhập cá nhân và Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng tháng
 • Hoàn thiện các mẫu Thuế thu nhập các nhân và Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Đăng ký, kê khai và quyết toán cho hợp đồng Thuế nước ngoài (Thuế nhà thầu)
 • Chứng nhận miễn thuế
 • Hỗ trợ yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế

Chuyển giá

 • Rà soát, đánh giá rủi ro và cơ hội chuyển giá
 • Tài liệu định giá
 • Nghiên cứu thang chuyển giá
 • Dịch vụ hỗ trợ thanh tra chuyển giá

Đánh giá kiểm tra và hỗ trợ kiểm toán thuế

 • Đánh giá kiểm toán trước thuế
 • Đánh giá thuế theo định kỳ hoặc theo quý
 • Thẩm định thuế hoặc đánh giá thủ tục thuế
 • Đại diện tại cơ quan kiểm toán thuế, đánh giá và hỗ trợ các vấn đề liên quan
 • Rà soát biên bản kiểm toán thuế cùng các giấy tờ liên quan và đưa ra lời khuyên về hành động và cách khắc phục hậu quả

Luật định và kháng cáo Thuế

 • Hỗ trợ các dịch vụ xử lý thuế đối với các ưu đãi về thuế hoặc các ưu đãi thuế đặc biệt
 • Hỗ trợ kháng cáo thuế ban hành bởi các cơ quan thuế về việc thu thuế và xử phạt

Vì sao chọn Mazars? Thế mạnh của chúng tôi là:

Bởi vì Mazars là một tập đoàn quốc tế hoàn toàn thống nhất với sự hiện diện ở nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới, chúng tôi am hiểu rõ tính phức tạp của thuế trong thời kỳ kinh tế toàn cầu hóa như hiện nay.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thuế trong và ngoài nước cho các khách hàng quốc tế đa dạng. Chúng tôi làm việc với các doanh nghiệp được quản lý bởi chủ sở hữu nước ngoài và các công ty niêm yết ở Châu Âu, hoặc các doanh nghiệp và cá nhân trong nước. Dù bạn ở đâu, chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ bạn với các khuyến nghị trong nước và quốc tế.

Bạn có thể gọi điện để được tư vấn trực tiếp từ nhóm chuyên gia tư vấn Thuế của chúng tôi về dịch vụ tư vấn thuế và tuân thủ thuế. Chúng tôi có thể tư vấn chuyên môn về sát nhập, mua lại, chuyển giá hoặc thiết lập hoạt động tài chính mới ở nước ngoài, bằng cách kết hợp những kiến thức này với sự am hiểu chuyên môn sâu rộng của mình ở những lĩnh vực khác như Tuân thủ luật thương mại Việt Nam và Quốc tế.

Các dịch vụ khác của công ty chúng tôi: