Báo cáo doanh nghiệp

Truyền tải câu chuyện của doanh nghiệp một cách hiệu quả và minh bạch đến các bên liên quan.

Một báo cáo tốt cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về văn hóa của một doanh nghiệp. Những năm gần đây, chất lượng báo cáo được chú trọng hơn rất nhiều, với quy định chặt chẽ hơn và yêu cầu ngày càng cao từ các bên liên quan. Các công ty phải làm việc tích cực hơn bao giờ hết để truyền tải câu chuyện của doanh nghiệp mình. Từ các công ty khởi nghiệp đang phát triển nhanh chóng đến các tập đoàn đa quốc gia đã thành lập lâu năm, chúng tôi đều hợp tác để giúp họ truyền đạt rõ ràng và hiệu quả hơn.

Cách tiếp cận của chúng tôi

Nhu cầu về tính minh bạch tài chính và chứng cứ chứng minh sự bền vững của doanh nghiệp càng ngày càng tăng, xuất phát từ nhiều phía, bao gồm các cơ quan lập pháp, nhà đầu tư và các bên liên quan khác. Do đó, các báo cáo hiện nay được kỳ vọng sẽ vượt ra khuôn khổ của một báo cáo tài chính thường thấy, sẽ bao gồm cả chiến lược, chất lượng quản trị, chế độ đãi ngộ và thậm chí cả tác động của doanh nghiệp đối với môi trường, nhân viên, xã hội và các bên liên quan khác.

Danh sách các yêu cầu ngày càng tăng và có khả năng sẽ dài thêm đã vô hình đặt ra một gánh nặng cho đội ngũ lãnh đạo. Tại Mazars, chúng tôi có một bề dày thành tích giúp khách hàng của chúng tôi đáp ứng đúng - và vượt lên trên các tiêu chuẩn mới nhất của báo cáo doanh nghiệp.

Đội ngũ của chúng tôi gồm những chuyên gia được trang bị kiến ​​thức về báo cáo tài chính và kế toán cùng với kiến ​​thức chuyên môn về báo cáo phi tài chính để cung cấp cho doanh nghiệp một phương thức kinh doanh thực tiễn nhất.

Chúng tôi thường xuyên hỗ trợ khách hàng bằng cách cung cấp cho họ các giải pháp tích hợp trong các lĩnh vực sau:

Khía cạnh Tài chính

 • Áp dụng các chuẩn mực kế toán mới;
 • Giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh từ các hướng dẫn và chuẩn mực kế toán mới được đề xuất;
 • Chuyển đổi các Chuẩn mực Kế toán được chấp nhận rộng rãi (“GAAP”);
 • Sáp nhập và mua lại;
 • Hỗ trợ hợp nhất;
 • Tái cơ cấu doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ các giao dịch hợp nhất phức tạp;
 • Cơ cấu tài chính;
 • Thoái vốn;
 • Định giá phân bổ giá mua;
 • Định giá thanh toán trên cơ sở cổ phiếu;
 • Kế hoạch đóng góp quỹ hưu trí;
 • Dự án cơ sở hạ tầng.

Khía cạnh Phi tài chính 

 • Xây dựng các báo cáo phi tài chính tổng hợp hàng năm;
 • Hỗ trợ thiết lập việc công khai thông tin rủi ro quản trị doanh nghiệp;
 • Thu thập và đối chiếu dữ liệu phi tài chính để hỗ trợ báo cáo cho ban giám đốc, hội đồng quản trị và nguồn công khai bên ngoài;
 • Xác định các chỉ số hoạt động chính;
 • Hỗ trợ phát triển các khuôn khổ báo cáo tích hợp;
 • Bản tin hàng tháng “Beyond the GAAP” của chúng tôi nêu bật cách tiếp cận và kiến ​​thức chuyên môn, cung cấp thông tin chi tiết về tư duy của các cơ quan chuẩn mực kế toán quốc gia và quốc tế cùng với các tổ chức khác có thể ảnh hưởng đến báo cáo của doanh nghiệp như cơ quan quản lý chứng khoán.

Công cụ và giải pháp

Chúng tôi không ngừng cải tiến trong việc thiết kế và phát triển các công cụ và giải pháp riêng hỗ trợ công việc, giúp chúng tôi cung cấp nhiều giá trị hơn và những góc nhìn chuyên môn tốt hơn.

Đội ngũ các chuyên gia

Chúng tôi hoạt động như một thể thống nhất, hợp tác, linh hoạt trong tất cả các ngành nghề và dịch vụ, vượt qua rào cản biên giới. Điều đó cho phép chúng tôi có thể kết hợp kiến thức chuyên môn mang tính địa phương với các quan điểm quốc tế để trở thành một doanh nghiệp hợp nhất duy nhất trên toàn cầu. Chúng tôi cung cấp đúng người, đúng chuyên môn, tại đúng thời điểm để mang lại dịch vụ không giới hạn cho doanh nghiệp.

Các thành viên trong đội ngũ chúng tôi thường xuyên gặp gỡ với các nhà hoạch định chính sách, tham gia vào các tổ chức hoạt động trong ngành và hoạt động như một tổ chức hợp nhất toàn cầu để chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất, giúp cho chúng tôi luôn chủ động trong việc tư vấn cho khách hàng về các chuẩn mực sắp ban hành và ý nghĩa của chúng.