Thư ký pháp lý

Nhằm giảm bớt những gánh nặng cho doanh nghiệp để khách hàng có thể tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi.

Việc đáp ứng các nghĩa vụ bắt buộc về quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật ngày càng quan trọng và tốn nhiều thời gian. Đảm bảo việc tuân thủ quy định là việc ưu tiên của tất cả các doanh nghiệp, nhưng nó có thể gây căng thẳng cho nguồn nhân lực. Đội ngũ thư ký pháp lý của chúng tôi có thể quản lý từng mốc tuân thủ quy định, giúp nhân sự nội bộ tập trung vào các công việc chính yếu của mình.

Phương pháp của chúng tôi

Hầu hết các doanh nghiệp đều nỗ lực tuân thủ luật pháp và quy định pháp lý tại nơi hoạt động. Nhưng sự thay đổi các quy tắc và quy định có thể gây sức ép lên các nhân viên nội bộ khi họ cố gắng nắm bắt những phát triển không ngừng trong lĩnh vực pháp lý.

Các doanh nghiệp có khả năng duy trì việc tuân thủ các quy định thường có lợi trong việc nâng cao hiệu suất và có khả năng kiểm soát tốt hơn các thủ tục và quy trình kinh doanh. Dịch vụ thư ký pháp lý sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và hạn chế các chi phí phát sinh do không tuân thủ quy định như tiền phạt, phí truy tố, hoặc khi giám đốc không đủ tư cách.

Tại Mazars, chúng tôi cung cấp hỗ trợ cần thiết cho từng yêu cầu về thư ký pháp lý tại từng khu vực nơi doanh nghiệp hoạt động. Với kiến ​​thức của mình chúng tôi tự hào sẽ giúp khách hàng luôn tuân thủ các quy định, góp một phần vào sự phồn vinh của doanh nghiệp. Tư vấn và hỗ trợ từ các chuyên gia tận tâm của chúng tôi sẽ đáp ứng, thậm chí là vượt hơn các yêu cầu nghĩa vụ tuân thủ của khách hàng.

Dịch vụ của chúng tôi

  • Kiểm tra sức khỏe quốc tế;
  • Thành lập các tổ chức trong nước và ngoài nước;
  • Các thủ tục đăng ký doanh nghiệp;
  • Biên bản cuộc họp;
  • Thay đổi, điều chỉnh đăng ký theo luật định;
  • Thủ tục đóng cửa doanh nghiệp;
  • Tư vấn pháp lý doanh nghiệp.

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi gồm các chuyên viên trình độ cao và đã có nhiều năm kinh nghiệm có thể đem đến cho khách hàng dịch vụ trợ giúp pháp lý phù hợp nhất. Sự chuyên nghiệp tận tâm của chúng tôi thể hiện qua việc hiểu tường tận về nhu cầu của doanh nghiệp, đem đến sự an tâm khi khách hàng cần nhất.