Thương vụ

Các chuyên gia về thương vụ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp xuyên suốt quá trình giải quyết các thương vụ giao dịch, cung cấp các giải pháp và tư vấn phù hợp giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát và đưa ra các quyết định quan trọng trong suốt quá trình đó.

Chúng tôi lấy mục tiêu dài hạn của khách hàng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, tập trung tối đa hóa giá trị mà một thương vụ có thể đem lại cho khách hàng. Có thể nói, quá trình mua bán và sáp nhập (M&A) có thể phức tạp, đòi hỏi cao về nguồn lực và thường không đồng nhất. Các chuyên gia về thương vụ của chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ doanh nghiệp xuyên suốt quá trình với các giải pháp phù hợp và có tính chuyên môn, giúp khách hàng có cái nhìn toàn cảnh để có thể đưa ra được quyết định mấu chốt trong quá trình diễn ra thương vụ.

Quy mô toàn cầu đi liền với giá trị cốt lõi của tập đoàn đã tạo nên sự tổng hòa độc đáo giữa hiểu biết sâu sắc về thị trường bản địa và quy mô rộng lớn trên toàn cầu. Chúng tôi điều phối linh hoạt đội ngũ chuyên gia quốc tế làm việc xuyên quốc gia, đảm bảo rằng mỗi dự án hay thương vụ với khách hàng luôn được hỗ trợ bởi những nhân sự có chuyên môn, kĩ năng và kinh nghiệm phù hợp nhất.

Trên hết, chúng tôi luôn tập trung vào nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ. Một thương vụ có thể chỉ diễn ra một lần duy nhất trong vòng đời của một doanh nghiệp lẫn các cổ đông, và chúng tôi luôn ý thức được điều đó. Vì vậy chúng tôi luôn đảm bảo khách hàng nhận được tư vấn chuyên sâu từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm nhất trong đội ngũ nhân sự phụ trách dự án, và cung cấp dịch vụ với chất lượng cao nhất.

Dịch vụ của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi