Dịch vụ tư vấn về giao dịch liên kết

Giao dịch liên kết là một vấn đề quan trọng có tính chất quyết định và có tốc độ xoay chuyển nhanh chóng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp quản lý giao dịch liên kết để giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định của nước sở tại.

Transfer Pricing databases from Mazars

Các doanh nghiệp đang mở rộng quy mô sang thị trường quốc tế ngày càng phải đối mặt với các vấn đề phức tạp về thuế và pháp lý trong các khu vực tài phán khác nhau mà họ đang hoạt động. Giao dịch liên kết đang đứng đầu trong danh sách ưu tiên về thuế đối với nhiều doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, có tác động không nhỏ đến việc kinh doanh của họ. Chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp nhằm hỗ trợ quản lý giao dịch liên kết giúp doanh nghiệp có thể đảm bảo tuân thủ các quy định địa phương.

Phương pháp của chúng tôi

Giao dịch liên kết trên toàn cầu ngày càng bị giám sát chặt chẽ hơn. Chỉ có phương pháp tiếp cận toàn cầu và đa tầng là cách duy nhất để đơn giản hóa vấn đề đang xoay chuyển nhanh chóng này. Sở hữu mạng lưới chi nhánh tại hơn 90 quốc gia tạo ra cho chúng tôi lợi thế đặc biệt khi có thể theo dõi những sự thay đổi như việc ra một bộ luật mới hay phán quyết của tòa án /trọng tài ở mỗi khu vực tài phán, thông qua việc trao đổi trực tiếp với các chuyên gia giao dịch liên kết tại địa phương, những người có kiến ​​thức sâu rộng về lĩnh vực này và chuyên môn cần thiết về luật định nội địa và quốc tế.

Cộng đồng giao dịch liên kết quốc tế của chúng tôi gồm các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có các nhà kinh tế học chuyên phân tích chuỗi giá trị: đây là một công cụ quan trọng để điều chỉnh giao dịch liên kết khớp với giá trị kinh tế được tạo ra và thiết lập giá giao dịch liên kết. Dữ liệu là nền tảng vững chắc để thúc đẩy cơ chế giao dịch liên kết. Hiểu được điều này, chúng tôi đã tạo cơ sở dữ liệu và công cụ như hệ thống quản lý lưu trữ điện toán đám mây để dễ dàng báo cáo theo chỉ thị DAC6 của Liên minh Châu Âu.

Dịch vụ của chúng tôi bắt đầu với một bản đánh giá rủi ro tiềm tàng nhằm làm nổi bật các khoản tiết kiệm cũng như mức rủi ro. Sau đó, chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng nhằm giúp họ tuân thủ về việc cung cấp giấy tờ cần thiết, nâng cao vị trí thuế của doanh nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi

  • Tư vấn chiến lược về tất cả các khía cạnh của giao dịch liên kết
  • Lập hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu, hồ sơ quốc gia và báo cáo theo từng quốc gia
  • Kiểm tra thuế, các quy trình thỏa thuận giữa hai bên
  • Phân tích và chuyển đổi chuỗi giá trị
  • Phân tích tình hình kinh tế, bao gồm tiêu chuẩn thương mại, tiêu chuẩn cho vay và tiêu chuẩn cấp phép
  • Tổng hợp báo cáo dòng tiền và hệ thống tài chính của các nhóm tài trợ hợp nhất khác
  • Chuyển đổi chức năng, định giá gói chuyển nhượng, thuế di dời các tài sản trí tuệ
  • Định giá các tài sản vô hình khó xác định giá trị

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi bao gồm các chuyên gia về tư vấn thuế và giao dịch liên kết giàu kinh nghiệm, có kiến ​​thức chuyên môn cao áp dụng cho đa dạng lĩnh vực tại từng quốc gia, các kế toán viên và chuyên gia kinh tế. Điều đó đảm bảo chúng tôi có thể cung cấp, phát triển và triển khai giải pháp quản lý các giao dịch liên kết linh hoạt và phù hợp với chiến lược thương mại và thuế của khách hàng.

Tải xuống hồ sơ năng lực của chúng tôi tại đây

Liên hệ

Documents

Mazars_​Transfer pricing_​Brochure (ENG)
Mazars Việt Nam_​Giao dịch liên kết tại Việt Nam