Kiểm toán nội bộ

Bảo vệ tầm nhìn chiến lược thông qua cách tiếp cận linh hoạt đối với kiểm toán nội bộ.

Ngày nay, doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều áp lực từ nhiều góc độ. Với những rủi ro mới liên tục xuất hiện, một bộ phận kiểm toán nội bộ hiệu quả có thể cải thiện hoạt động doanh nghiệp, tạo điều kiện thay đổi và cung cấp sự đảm bảo tới các bên liên quan. Chúng tôi cung cấp kiến thức chuyên môn cụ thể về các lĩnh vực nhằm giúp nâng cao các quy trình quản lý, kiểm soát và quản trị rủi ro cho doanh nghiệp.

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi

Một bộ phận kiểm toán nội bộ thành công sẽ gia tăng giá trị cho toàn bộ doanh nghiệp, đồng thời cung cấp sự đảm bảo cho các bên liên quan. Kiểm toán nội bộ cần phải hiệu quả, linh hoạt và có khả năng giải quyết những thách thức trong tương lai, và quan trọng hơn, nó phải thể hiện được sự rõ ràng và hiểu biết thực sự về doanh nghiệp của khách hàng.
Nếu quý doanh nghiệp đang cần thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ hoặc nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự hiện có, sự hợp tác cùng chúng tôi mang lại một phương pháp tiếp cận dựa trên phân tích rủi ro một cách linh hoạt, hiệu quả và được tinh chỉnh riêng cho quý doanh nghiệp. Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng bộ phận kiểm toán nội bộ hiệu quả và góp phần tạo ra giá trị chung trong doanh nghiệp. Chúng tôi cũng hiểu kiểm toán nội bộ phải đối mặt với nhiều thách thức từ các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp trong khi đó vẫn phải thích ứng với môi trường pháp lý đổi thay nhanh chóng.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sở hữu kiến thức chuyên môn sâu rộng trong nhiều ngành kinh tế nhằm cung cấp cho quý doanh nghiệp một giải pháp phù hợp đáp ứng được những tiêu chuẩn phức tạp. Chúng tôi tập hợp các chuyên gia từ khắp mạng lưới của mình, hoạt động theo mô hình hợp nhất nhằm đảm bảo quý doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ phù hợp để thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ của mình hay phát triển một kế hoạch thực hiện hoàn toàn mới.

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn doanh nghiệp về:

  • Thay đổi về quy định
  • Đổi mới công nghệ và kinh doanh
  • Quản trị doanh nghiệp
  • Quản trị rủi ro
  • Tuân thủ và kiểm soát nội bộ
  • Trách nhiệm của quản lý cấp cao và trách nhiệm của thành viên hội đồng quản trị