Tổng quan về Mazars

Mazars là công ty kiểm toán, thuế và tư vấn quốc tế hoạt động với cam kết giúp khách hàng của chúng tôi tự tin xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Chúng tôi đã trải qua một chặng đường dài phát triển kể từ khi Robert Mazars thành lập công ty tại Rouen, Pháp vào năm 1945. Từ những khởi đầu khiêm tốn, Mazars đã ngày càng lớn mạnh và trở thành một tập đoàn quốc tế với hơn  50.000  huyên gia tại hơn  91 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm  17.000 chuyên gia đến từ các công ty trong liên minh Mazars North America AllianceMazars Liên minh Bắc Mỹ.   

(1) Nhánh dịch vụ được cấp phép đặc thù ở mỗi quốc gia.

Kiểm toán là dịch vụ cốt lõi tại Mazars trong hơn 70 năm qua. Bên cạnh đó là một danh mục các dịch vụ tư vấn và tài chính, thuế, tuân thủ và pháp lý, nhằm hỗ trợ nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng.

Quy mô của Mazars cho phép chúng tôi phục vụ khách hàng trên phạm vi toàn cầu, đồng thời vẫn linh hoạt và khác biệt trong phương thức tiếp cận. Dù làm việc ở đâu, chúng tôi vẫn duy trì hoạt động theo một mô hình hợp nhất. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyên biệt với chất lượng vượt trội cho khách hàng bất kể vị trí địa lý, dựa trên sự am hiểu địa phương, văn hóa và quan điểm toàn cầu của chúng tôi.

Chúng tôi hoạt động dựa trên tinh thần dân chủ và minh bạch trong nội bộ tổ chức và trong cộng đồng. Mazars được dẫn dắt bởi Ban điều hành Tập đoàn, với các thành viên được bầu bốn năm một lần. Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị Tập đoàn nhằm đảm bảo các quy tắc đạo đức của chúng tôi được tuân thủ mọi lúc và trong mọi hoạt động của Tập đoàn.

Chúng tôi tin rằng một tổ chức có trách nhiệm phải tạo ra giá trị sẻ chia. Chúng tôi đặt mục tiêu đạt được điều này bằng cách duy trì sự độc lập, sự quan tâm đến tương lai phát triển của ngành và sự cân bằng giữa tính bền vững và lợi nhuận, khi chúng tôi nỗ lực trao truyền lại một thế giới công bằng và thịnh vượng cho các thế hệ tương lai.

Documents

Corporate story 2023
Mazars at a glance 2023