Dịch vụ biệt phái

Dịch vụ biệt phái là dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân sự nội bộ của doanh nghiệp khi khách hàng cần.

Nhiều tổ chức cần tìm kiếm những chuyên viên có chuyên môn cao trong lúc nguồn cung thiếu hụt. Hiện quỹ nhân lực giỏi cho nhiều vị trí chuyên viên rất hạn hẹp. Tại Mazars, chúng tôi có dịch vụ biệt phái được thiết kế phù hợp, cung cấp những chuyên viên có trình độ và kinh nghiệm như khách hàng muốn vào đúng thời điểm khi khách hàng cần.

Quan điểm của chúng tôi

Các công ty đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực ở những vị trí trọng yếu vì nhiều lý do. Có thể do nguồn nhân lực tại chỗ không đáp ứng đủ, hoặc có thể doanh nghiệp đang phát triển nhanh hơn sự đáp ứng của nhân viên, hoặc doanh nghiệp cần nguồn nhân lực cho một dự án trong một khoảng thời gian giới hạn.

Dịch vụ biệt phái của chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp khi khách hàng cần. Chúng tôi cung cấp các chuyên viên giỏi và chuyên nghiệp đảm nhiệm các chức năng như kế toán, thuế, nhân sự, công nghệ thông tin và thư ký pháp lý.

Chúng tôi cam kết sẽ mang đến sự bù đắp có chất lượng cao nhất khi khách hàng thiếu hụt nhân sự. Mỗi chuyên viên của chúng tôi đều có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp và tố chất cần thiết để làm việc trong môi trường năng động và đầy thách thức. Mazars đề cao chất lượng và động lực của mọi người, chúng tôi đầu tư rất nhiều để hỗ trợ nhân viên của chúng tôi trở thành những chuyên gia hành nghề và nhà lãnh đạo họ muốn trở thành.

Dịch vụ của chúng tôi

Đến với Mazars để tìm sự hỗ trợ về nhân lực, chúng tôi sẽ thiết kế cho khách hàng gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của khách hàng. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng các công việc giống như dịch vụ thuê ngoài mà chúng tôi cung cấp, chẳng hạn như:

  • Hỗ trợ kế toán;
  • Báo cáo tài chính;
  • Tuân thủ quy định và thuế;
  • Kiểm toán nội bộ và hỗ trợ kiểm soát;
  • Nhân sự và tuyển dụng;
  • Tính lương
  • Quản lý dự án