Hội nghị lãnh đạo cấp cao Mazars Toàn cầu - CARL Partners Conference 2022 tại Madrid, Tây Ban Nha

Mạng lưới hợp nhất tại Mazars được thành lập dựa trên một bộ nguyên tắc chung làm cơ sở cho tất cả các hình thức hợp tác phát triển.

Hội nghị lãnh đạo cấp cao Mazars Toàn cầu 2002 là sự kiện thường niên với sự có mặt của tất cả các nhà lãnh đạo Mazars trên toàn thế giới, được tổ chức tại Madrid, Tây Ban Nha từ ngày 1/6/2022 đến ngày 3/6/2022 sau hai năm đại dịch Covid-19 bị hạn chế bởi các cuộc họp trực tuyến.

Đây là cơ hội quý báu để kết nối hơn 1.000 lãnh đạo Mazars các nước nhằm thảo luận và chia sẻ ý kiến ​​về định hướng phát triển Tập đoàn Mazars một cách bền vững đối với khách hàng, cộng đồng và nhân sự của Mazars. Đại diện đội ngũ quản lý Mazars Việt Nam tham gia Hội nghị gồm có: ông Jean-marc Deschamps - Cố vấn cấp cao, ông Minh Nguyễn – Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ tư vấn Thuế và Doanh nghiệp và ông Laurent Nguyen – Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ tư vấn Tài chính. Hội nghị lãnh đạo cấp cao Mazars Toàn cầu 2022 mang đến một cơ hội tuyệt vời để tăng cường tiếp xúc và xây dựng mối quan hệ giữa các lãnh đạo các văn phòng trên tòan cầu để cùng nhau hợp tác và phát triển trong một mô hình hợp nhất đích thực.

Hãy cùng nhìn lại những khoảng khắc ấn tượng trong buổi Hội nghị tại đây.

Liên hệ với chúng tôi