Cẩm nang - Đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và châu Á Thái Bình Dương

Cẩm nang này nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quan về các vấn đề mà bất kỳ ai muốn đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam và Châu Á Thái Bình Dương đều quan tâm.

Cẩm nang này bao gồm các mục như ưu đãi đầu tư, cơ cấu kinh doanh dành cho người nước ngoài, kiểm soát thuế, lao động và ngoại hối cũng như thông tin chung về Việt Nam và các nước khác trong khu vực.

Trong các hướng dẫn, chúng tôi đã củng cố kiến ​​thức và hiểu biết về địa phương của mình để cung cấp cho người xem cái nhìn tổng quan về những lợi ích và hạn chế của mỗi quốc gia. Bạn sẽ tìm thấy ở đây các hướng dẫn về cách thành lập một tổ chức, các hạn chế kinh doanh nước ngoài, khuyến khích đầu tư, giấy phép lao động và thị thực, thuế, kiểm toán và kế toán, các vấn đề về quốc gia và người liên hệ cho các quốc gia khác nhau.

Tải xuống theo các liên kết tương ứng.