Hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân

Đội ngũ Hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tại Mazars được thành lập bởi các chuyên gia, những người làm việc với niềm đam mê để hỗ trợ mục tiêu của khách hàng - từ doanh nghiệp gia đình đến các start-up và doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.

Chúng tôi tự tin sở hữu kinh nghiệm sâu rộng về các doanh nghiệp tư nhân. Điều đó có nghĩa là chúng tôi hiểu rằng các doanh nghiệp cần thông tin chất lượng cao để hỗ trợ việc ra quyết định cũng như tiếp cận các phương pháp và công nghệ tốt nhất để giúp bạn duy trì quyền kiểm soát, giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả. Cho dù doanh nghiệp đang muốn đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương, tìm kiếm nguồn vốn và tư vấn mua lại, số hóa doanh nghiệp hay quản lý các tác động về thuế của kế hoạch rút lui, chúng tôi đều có mạng lưới các chuyên gia trên toàn thế giới với chuyên môn mà quý vị yêu cầu, bất kể vị trí, lĩnh vực hoặc mục tiêu.

Hỗ trợ từ chúng tôi

Mục tiêu của chúng tôi là giúp doanh nghiệp yên tâm và tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi. Hãy tham khảo các dịch vụ khác bên dưới và liên hệ chúng tôi để tư vấn cụ thể cho quý vị.