Phạm Phương Anh Phó Tổng giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán và đảm bảo

Phuong Anh Pham

Trình độ chuyên môn

  • Thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA, UK)
  • Chứng chỉ Kế toán, Kiểm toán và Tài chính Úc (CPA Australia)
  • Thành viên Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam  (VACPA)
  • Thành viên Ban điều hành Hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA)
  • Thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham)
  • Thạc sĩ Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng – Đại học Monash, Úc
  • Cử nhân Khoa học quản trị kinh doanh quốc tế - Đại học Kinh tế quốc dân, Việt Nam

Nền tảng kinh nghiệm

  • Chị Phương Anh hiện là Phó tổng giám đốc phụ trách mảng dịch vụ kiểm toán tại văn phòng Hà Nội với trên 20 năm kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng, trong đó có 6 năm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán tại một trong bốn tập đoàn kiểm toán tư vấn lớn trên thế giới..
  • Chị Phương Anh đã tham gia thực hiện nhiều dự án kiểm toán lớn cho các công ty trong nước, công ty đa quốc gia, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam và trong khu vực, như: kiểm toán theo luật định và yêu cầu của tập đoàn, kiểm toán đặc thù khác và thẩm định chuyên sâu, tư vấn kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, bao gồm: thực hiện quy trình kiểm toán nội bộ, tư vấn xây dựng nhóm kiểm toán độc lập cho khách hàng, chuẩn bị hướng dẫn quy trình kiểm soát nội bộ, đào tạo cho kiểm soát viên nội bộ trong doanh nghiệp, tham gia các buổi trao đổi với khách hàng hàng tháng để cập nhật về quy trình, tiến độ dự án, đội ngũ nhân sự cũng như cung cấp giải pháp cho những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Tìm hiểu thêm?

Phạm Phương Anh Phó Tổng giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán và đảm bảo

+84 (24) 3936 1031

Trang liên quan đến Phạm Phương Anh