Nguyễn Minh Đa Giám Đốc, Dịch vụ Tư vấn thuế và kinh doanh

Minh Da Nguyen

Trình độ chuyên môn

  • Thành viên Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (FCCA)
  • Chứng chỉ kế toán công chứng Anh quốc (ACCA)
  • Cử nhân Kinh tế - Thương mại quốc tế - Đại học Ngoại Thương TP. Hồ Chí Minh

Nền tảng kinh nghiệm

  • Ông Đa hiện là Giám đốc dịch vụ tư vấn thuế tại Mazars Việt Nam, văn phòng TP Hồ Chí Minh. Với trên 15 năm kinh nghiệm tư vấn thuế chuyên nghiệp tại Mazars Việt Nam và một trong các tập đoàn lớn về kế toán – kiểm toán, ông Đa có kinh nghiệm làm việc cùng các khách hàng là các Tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
  • Ông Đa có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: dịch vụ tư vấn thuế doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; dịch vụ thẩm định doanh nghiệp (Due Diligence - DD); soát xét thuế trong công tác thanh tra-kiểm tra; hỗ trợ tư vấn cấp giấy phép đầu tư cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tìm hiểu thêm?

Trang liên quan đến Nguyễn Minh Đa

Tin tức - ấn phẩm