Lê Thị Nhung Giám đốc, Dịch vụ Kế toán

Thi Nhung Le

Trình độ chuyên môn

  • Chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên Việt Nam (CPA Vietnam)
  • Chứng chỉ hành nghề tư vấn thuế tại Việt Nam

Nền tảng kinh nghiệm

  • Chị Nhung có trên 20 kinh nghiệm chuyên môn, trong đó có hơn 15 năm làm việc tại Mazars Việt Nam. Chị Nhung hiện là Giám đốc dịch vụ kế toán, phụ trách bộ phận cung cấp dịch vụ kế toán và tính lương.
  • Với kiến thức chuyên sâu về tài chính, kế toán và kiểm toác, chị Nhung đã làm việc với nhiều khách hàng lớn trong cung cấp đa dạng các dịch vụ kế toán như: soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ, hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, cũng như tư vấn quản trị cho một số hoạt động kinh doanh có liên quan đến nước ngoài.
  • Chị Nhung có kiến thức chuyên môn sâu rộng về Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Tìm hiểu thêm?

Lê Thị Nhung Giám đốc, Dịch vụ Kế toán

+84 (28) 3824 1493