Tư vấn Tài chính

Hỗ trợ doanh nghiệp tại thời điểm then chốt quyết định thành công

Trong suốt tiến trình phát triển của doanh nghiệp, khách hàng sẽ đối mặt với những sự kiện mang tính quyết định thành bại trong tương lai. Khách hàng có thể tìm kiếm hỗ trợ cho một giao dịch mua bán và sáp nhập, điều tra gian lận, phản biện trước tòa, tái cấu trúc doanh nghiệp hay huy động vốn đầu tư. Các chuyên gia tư vấn tài chính đầy kinh nghiệm trên toàn cầu của chúng tôi luôn sát cánh cùng khách hàng với những tư vấn phù hợp, chuyên môn và thực tiễn, giúp doanh nghiệp thành công trong những thời điểm quyết định. 

Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khách hàng bất kể là các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp vừa và nhỏ hay các quỹ đầu tư bằng một đội ngũ tận tâm các chuyên gia và đối tác, và nền tảng chuyên môn của các kiểm toán viên, tư vấn viên và chuyên gia thuế Mazars trên toàn cầu.

Phương pháp của chúng tôi 

Tuy phạm vi dịch vụ rộng và đa dạng, phương pháp của chúng tôi luôn xoay quanh 3 phương châm chính sau:

  • Không ngừng tập trung giúp khách hàng tối đa hóa lợi nhuận và đạt được mục tiêu cũng như triển vọng kinh doanh.
  • Nghiên cứu để hiểu doanh nghiệp và tình trạng hiện tại của doanh nghiệp để đảm bảo đưa ra được những giải pháp được cá nhân hóa, thực tiễn và hiệu quả nhất. 
  • Đưa ra các khuyến nghị thiết thực để giúp khách hàng tự tin đạt được những quyết định kinh doanh chuẩn xác nhất. 

Để làm được những điều trên đòi hỏi phải có một đội ngũ giàu kinh nghiệm và chuyên môn. Là một tập đoàn quốc tế hợp nhất duy nhất, Mazars có thể điều động các chuyên gia đa lĩnh vực trên khắp năm châu một cách linh hoạt và hiệu quả để đem đến đội ngũ tư vấn khách hàng tốt nhất, bất kể khách hàng đang ở đâu và đang gặp vấn đề gì. 

Dịch vụ của chúng tôi

Nhằm phục vụ những mục tiêu khác biệt của khách hàng, các dịch vụ tư vấn tài chính chúng tôi cung cấp rất đa dạng. Mọi dịch vụ được thiết kế xoay quanh khách hàng và các sự kiện quan trọng trong vòng đời của doanh nghiệp. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Thương vụ: chúng tôi cung cấp toàn diện các dịch vụ hỗ trợ thương vụ bao quát toàn bộ quá trình mua bán sáp nhập, bao gồm cả tư vấn bên mua và tư vấn bên bán
  • Quản lý khủng hoảng và tranh chấp: chúng tôi hỗ trợ khách hàng qua những thời điểm khó khăn như điều tra gian lận, kiện tụng và tranh chấp, tái cấu trúc và giải thể

Đội ngũ của chúng tôi có khoảng 1.000 chuyên gia tâm huyết tại 52 quốc gia, phụ trách toàn bộ các lĩnh vực trong tư vấn tài chính. Là một tập đoàn quốc tế hợp nhất duy nhất, đội ngũ trên toàn thế giới của chúng tôi tôn trọng các tiêu chuẩn chất lượng, chuyên môn và phương pháp làm việc đồng nhất, nhằm tạo ra một dịch vụ nhất quán và liên tục bất kể nơi đâu.

Tìm hiểu thêm về đội ngũ tư vấn tài chính của Mazars tại Việt Nam cùng với các dịch vụ trên toàn cầu của chúng tôi.