Lĩnh vực chuyên môn

Mazars Việt Nam cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm kiểm toán, kế toán, thuế, tư vấn, dịch vụ quản lý bảng lương và dịch vụ pháp lý cho nhiều khách hàng trong đa lĩnh vực, ngành nghề.

Sự phát triển và tăng trưởng bền vững lâu dài của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp một giải pháp toàn diện và linh hoạt các dịch vụ cho khách hàng, tập trung vào dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn, thuế và pháp lý. Phương pháp tiếp cận hợp nhất của chúng tôi được thiết kế để tận dụng đội ngũ nhân sự tài năng toàn cầu và hỗ trợ khách hàng bất kể quy mô, từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các tập đoàn đa quốc gia quy mô lớn. Để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, phù hợp nhất, chúng tôi không ngừng đầu tư phát triển chuyên môn sâu trong đa lĩnh vực cũng như kỹ năng về công nghệ, khoa học và kỹ năng mềm, là những yếu tố cần thiết để hình thành nên dịch vụ chuyên nghiệp trong tương lai gần.