Tổng quan về Mazars

Mazars là một tập đoàn quốc tế, thống nhất và độc lập, chuyên cung cấp các dịch vụ về kiểm toán, kế toán, tài chính, tư vấn kinh doanh, thuế và pháp lý (1).

Mazars hiện nay có 44.000 chuyên gia sẵn sàng đáp ứng nhu cầu dịch vụ của khách hàng trên toàn cầu, trong đó có tới 28.000 chuyên gia hoạt động ở trên 91 quốc gia và vùng lãnh thổ và 16.000 chuyên gia đến từ các công ty trong liên minh Mazars North America Alliance tại Hoa Kỳ và Canada. 

(1) Nhánh dịch vụ được cấp phép đặc thù ở mỗi quốc gia.

Những số liệu chính về Mazars trên toàn cầu

Documents

Mazars at a glance
Mazars at a glance
Annual report 2021
Annual report 2021
Mazars-Group-Transparency-Report-2020-21.pdf
Mazars-Group-Transparency-Report-2020-21.pdf