Mazars toàn thế giới

Sự phát triển và tăng trưởng bền vững của khách hàng là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Do đó, chúng tôi cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới các dịch vụ chất lượng cao về kiểm toán, dịch vụ tài chính, thuế hoặc tư vấn pháp lý (1) để giúp họ đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp, tuân thủ các quy định và chuẩn mực xã hội.

Mazars hội tụ hơn 44.000 chuyên gia, trong đó có tới 28.000 chuyên gia hoạt động ở trên 91 quốc gia và vùng lãnh thổ và 16.000 chuyên gia đến từ các công ty trong liên minh Mazars North America Alliance tại Hoa Kỳ và Canada, tạo nên một mối quan hệ hợp tác quốc tế thống nhất nhằm phục vụ khách hàng ở mọi quy mô, từ các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ, đến các tập đoàn đa quốc gia lớn nhất trên toàn thế giới.

(1) Nhánh dịch vụ được cấp phép đặc thù ở mỗi quốc gia.

Khám phá bản đồ

Please wait while your data is being loaded.

Hoặc chọn một vùng lãnh thổ dưới đây