Mazars North America Alliance

Mazars North America Alliance là liên minh các công ty kế toán và tư vấn tài chính giữa Mazars và 5 công ty hàng đầu trong lĩnh vực có trụ sở tại Hoa Kỳ và Canada.

Với sự hợp tác lớn mạnh giữa Mazars và 5 công ty hàng đầu về kế toán và tư vấn tài chính tại Mỹ và Canada, liên minh hợp tác Mazars North America Alliance đang dần dần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Mazars tại khu vực Bắc Mỹ, tăng cường nhân lực thêm 16.000 chuyên gia đến từ các công ty trong liên minh nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ của các khách hàng quốc tế trong khu vực này. 

Xem thông tin chi tiết về các Công ty liên minh Mazars North America Alliance theo  các đường dẫn bên dưới:

Liên minh hợp tác Mazars North America Alliance góp phần mở rộng sự hiện diện của Tập đoàn trong khu vực Bắc Mỹ, gia tăng nguồn nhân lực dồi dào lên đến 44.000 chuyên gia, trong đó có 28.000 chuyên gia nằm trong hệ thống thống nhất của Mazars trên toàn cầu và 16.000 chuyên gia trong Liên minh hợp tác Mazars North America Alliance. Theo đó, những công ty nằm trong liên minh sẽ hợp tác, hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh song song với các hoạt động của Mazars Hoa Kỳ và Mazars Canada, đồng hành phát triển trở thành một Tập đoàn lớn mạnh tại Bắc Mỹ.

Liên hệ

Victor Wahba
Thành viên hội đồng chuyên môn của Tập đoàn

Đăng ký nhận thông tin tại đây