Tin thuế - Nghị định 15-2022-NĐ-CP và Nghị quyết 11-NQ-CP

Mới đây, sau khi Nghị quyết 43/2022/QH15 được đưa vào áp dụng, Chính phủ cũng vừa ban hành bổ sung Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định về chính sách miễn giảm thuế và Nghị quyết 11/NQ-CP về Kinh tế - Xã hội. Chương trình khôi phục và phát triển Kinh tế - Xã hội, đề ra giải pháp hỗ trợ khôi phục doanh nghiệp, hợp tác xã, và hộ kinh doanh.

1. Nghị định 15/2022/NĐ-CP (“Nghị định 15”):

Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/02/2022 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 ("Nghị quyết 43”) ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị định này có một số điểm đáng chú ý như sau:

 • Từ ngày 01/02/2022 đến 31/12/2022, các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức suất thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) 10% sẽ được giảm 2% thuế suất (còn 8%) đối với cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, và giảm 20% mức tỷ lệ % khi thực hiện xuất hóa đơn đối với cơ sở kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ được quy định cụ thể theo các phục lục trong Nghị định 15 như viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”), … 
 • Đối với kỳ tính thuế 2022, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ được liệt kê trong Nghị định này.
  • Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có: Biên bản xác nhận theo Mẫu 02 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện tử) xác nhận có chữ ký, đóng dấu của đơn vị ủng hộ, tài trợ và đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ; hóa đơn, chứng từ hợp pháp cho khoản ủng hộ, tài trợ.

2. Nghị quyết 11/NQ-CP (“Nghị quyết 11”) về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43:

Bên cạnh đó, ngày 30/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ban hành về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43. Để đạt mục tiêu đề ra, Nghị quyết 11 đề ra một biện pháp nhằm hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đáng chú ý như sau:

 • Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm cho các đối tượng phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19;
 • Gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT, thuế TTĐB và tiền thuê đất trong năm 2022;
 • Hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 - 2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với các khoản vay thương mại đáp ứng các điều kiện, có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi trong một số ngành.
 • Tiếp tục tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động;
 • Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19;
 • Tiếp tục nghiên cứu xem xét giảm tiền điện, tiền nước cho doanh nghiệp, người dân.

Dịch vụ hỗ trợ của Mazars:

Với những vấn đề về thuế và luật, chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như sau:

 • Đăng ký, kê khai thuế cá nhân, thuế doanh nghiệp, thuế VAT và thuế nhà thầu nước ngoài.
 • Hỗ trợ và đại diện hoàn thuế.
 • ​Tư vấn về các vấn đề liên quan xác định giá trong giao dịch liên kết.
 • Dịch vụ Tư vấn Thuế Hải quan: Hiệp định thương mại và chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Phân loại mã số HS; Kiểm soát và quản trị việc sử dụng nguyên vật liệu miễn thuế; Thương mai quốc tế và các vấn đề khác​

Documents

[VIE] Mazars - Tin thuế - Nghị định 15-2022-NĐ-CP và Nghị quyết 11-NQ-CP
[VIE] Mazars - Tin thuế - Nghị định 15-2022-NĐ-CP và Nghị quyết 11-NQ-CP
[ENG] Mazars Tax alert - Decree 15 plus Resolution 11
[ENG] Mazars Tax alert - Decree 15 plus Resolution 11