Tin thuế - Nghị quyết 406 về một số giải pháp hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 19/10/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 (“Nghị quyết 406”) về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động bởi dịch COVID-19, trong đó có một số điểm đáng chú ý như sau:
  1. Giảm 30% số thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) phải nộp của năm 2021 đối với người nộp thuế theo quy định của Luật thuế TNDN có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021 thì không áp dụng chỉ tiêu doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.
  2. Miễn thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”), thuế Giá trị gia tăng(“GTGT”) và các loại thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hô, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết đinh. Không áp dụng việc miễn thuế này đối với thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.
  3. Giảm thuế 30% mức thuế suất thuế GTGT kể từ ngày 01/11/2021 đến hết 31/12/2021 cho một số lĩnh vực như vận tải, lưu trú, du lịch, hoạt động sáng tác nghệ thuật vui chơi giải trí, … Mức giảm thuế suất thuế GTGT này được áp dụng cho cả trường hợp người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ và phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu.
  4. Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020, năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chính phủ sẽ ban hành thêm hướng dẫn thực hiện.

Tải xuống toàn bộ bản tin bằng tiếng Anh và tiếng Việt theo đường link bên dưới.

Hỗ trợ từ Mazars

Trong trường hợp quý vị có thắc mắc hay cần sự trợ giúp của chúng tôi hãy liên hệ với văn phòng chúng tôi theo thông tin bên dưới.

Documents

[VIE] Mazars - Tin thuế - Nghị quyết 406 về một số giải pháp hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
[VIE] Mazars - Tin thuế - Nghị quyết 406 về một số giải pháp hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
[ENG] Mazars Tax alert - Resolution 406 of National Assembly introducing several supporting policies post Covid-19
[ENG] Mazars Tax alert - Resolution 406 of National Assembly introducing several supporting policies post Covid-19